Vitamin D:s roll i prostatacancer
Vitamin D:s roll i prostatacancer
Project number : 123251
Created by: Jessica Carlsson, 2013-04-08
Last revised by: Jessica Carlsson, 2019-11-12
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-11-12
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I detta projekt kommer vi att studera vilken roll vitamin D har i prostatacancer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2013/289

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=2020 20

Vetenskaplig sammanfattning

Rekrytering av patienter avslutad. datainsamling pågår.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Sven-Olof Andersson
Docent, Urologiska kliniken
Katarzyna Jansson
Urologiska kliniken
Ove Andrén
Överläkare, Urologiska kliniken

Vitamin D:s roll i prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/123251