Traumatiska livshändelser och risk för sjukdomar och död hos barn och unga vuxna
Traumatiska livshändelser och risk för sjukdomar och död hos barn och unga vuxna
Project number : 123501
Created by: Scott Montgomery, 2013-04-15
Last revised by: Scott Montgomery, 2019-03-28
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2011-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är oklart huruvida emotionell stress kan påverka utsatthet för sjukdomar. Trots att man i djurförsök funnit starka bevis för att emotionell stress kan påverka sjukdomsprogress har studier på människor präglats av mycket varierande mätmetoder av psykiskt stress, vilket tillsammans med andra metodologiska problem lett till motstridiga resultat. Ett positivt samband skulle förutom att ge ny kunskap kring underliggande biologiska mekanismer, öka incitamenten för ett förbättrat omhändertagande av barn och unga som genomgår traumatiska livshändelser.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/022

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

This project is concerend with examining how traumatic or painful exposures in early life influence development of the stress response and later disease risk. A cohort of over three million individuals has been created to examine this using national register data. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ayako Hiyoshi
Epidemiolog, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Katja Fall
Läkare, universitetslektor, Hälsovetenskaper, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Traumatiska livshändelser och risk för sjukdomar och död hos barn och unga vuxna, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/123501