CIRKULATION, METABOLISM OCH INFLAMMATION I BUKHÅLANS ORGAN VID NEDSATT HJÄRTFUNKTION
CIRKULATION, METABOLISM OCH INFLAMMATION I BUKHÅLANS ORGAN VID NEDSATT HJÄRTFUNKTION
Project number : 134971
Created by: Jenny Seilitz, 2013-10-23
Last revised by: Jenny Seilitz, 2019-08-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-17
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Nedsatt funktion i magtarmkanalen kan starta, underhålla och förvärra en systemisk inflammatorisk reaktion ledande till svikt av kroppens organ. I en grismodell för akut nedsatt hjärtfunktion studeras effekten av hjärtkärlaktiva intensivvårdsläkemedel på magtarmkanalens funktion, vilken till stor del är okänd. I djurförsöken är grisarna helt sövda och djurförsöksetiskt tillstånd finns. Hjärtminutvolymen sänks med en ballong i stora hålvenen eller injektion av vätska i hjärtsäcken. Infusion av hjärtkärlaktiva läkemedel görs. Tarmens blodförsörjning, ämnesomsättning och vävnadsskada samt inflammatoriska ämnen analyseras. Ökad kunskap om hjärtkärlaktiva läkemedels effekter på magtarmkanalen förbättrar omhändertagandet av hjärtkirurgiska patienter med akut nedsatt hjärtfunktion.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

ej aktuellt men godkänt av Linköpings djurförsöksetiska nämnd, diarienummer 49-13 (2013-10-31) och 38-15 (2015-07-16)

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=63   

Vetenskaplig sammanfattning

Sviktande funktion i magtarmkanalen kan initiera, underhålla och förvärra en systemisk inflammatorisk reaktion ledande till multiorgansvikt. I en grismodell för akut nedsatt hjärtfunktion studeras effekten av hjärtkärlaktiva ämnen på magtarmkanalens cirkulation, metabolism och inflammatoriska svar, vilken till stor del är okänt.

I en första djurstudie sänks hjärtminutvolymen gradvis med en v. cava-ballong eller hjärttamponad. I en andra försöksserie sänks hjärtminutvolymen under fyra timmar och efter en timme startas intravenös infusion av antingen noradrenalin, levosimendan, milrinone, vasopressin eller placebo, för att undersöka effekten av läkemedlen var för sig. I en tredje försöksserie sänks hjärtminutvolymen under fyra timmar och efter en timme startas i.v. infusion av antingen levosimendan, milrinone, vasopressin eller placebo, och noradrenalin titreras i dessa grupper för att uppnå ett förutbestämt systemiskt blodtryck. Detta för att undersöka de först nämnda läkemedlens effekt i kombination med noradrenalin vilket är kliniskt vanligt förekommande. Tarmens blodflöde, mikrocirkulation, syreupptag, metabolism och vävnadsskada samt plasmacytokiner analyseras.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Kärl- thoraxkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Tal Hörer
Specialist läkare kirurgi och kärlkirurgi, Kärl- thoraxkliniken
Per Skoog
Specialistläkare, Kärl- thoraxkliniken

Supervisor

Kjell Jansson
Överläkare, kir. klin. USÖ
Kristofer Nilsson
Läkare, Kärl- thoraxkliniken
Birger Axelsson
Överläkare, Kärl- thoraxkliniken

CIRKULATION, METABOLISM OCH INFLAMMATION I BUKHÅLANS ORGAN VID NEDSATT HJÄRTFUNKTION, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/134971