Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
Project number : 140871
Created by: Jessica Carlsson, 2014-01-21
Last revised by: Jessica Carlsson, 2019-11-11
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-11-11
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det finns goda vetenskapliga bevis för att inflammation har betydelse för utveckling av olika typer av cancer, detta studeras bland annat gällande prostatacancer vid urologiska kliniken, USÖ. Kunskapen om samband mellan inflammation och cancer är dock bristfälligt studerat vad gäller den i Sverige dominerande formen av urinblåsecancer, urotelial cancer. Det finns studier som analyserat inflammationsgener och risk för urinblåsecancer men ytterst få som studerat uttrycket av dessa gener, det vill säga hur aktiva de är, i relation till urinblåsecancer. Vi vill förutsättningslöst studera uttryck av inflammation i blåslemhinna hos patienter med urinblåsecancer och jämföra detta med slemhinna från patienter som inte har urinblåsecancer. Vi vill dessutom undersöka om inflammationsuttrycket kan användas som en prognostisk faktor.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/130

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Datainsamlingen i projektet är avslutat och data-analysen pågår just nu. De preliminära resultaten visar att det finns vissa skillnader i uttryck av inflammatoriska gener mellan patienter med en muskelinvasiv blåscancer och de som har en icke muskelinvasiv cancer. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Tomas Jerlström
Överläkare, Urologiska kliniken

Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/140871