Validering av den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient (AQ) på personer med Asperger syndrom
Validering av den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient (AQ) på personer med Asperger syndrom
Project number : 148141
Created by: Lars-Olov Lundqvist, 2014-05-06
Last revised by: Lars-Olov Lundqvist, 2018-12-04
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2011-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Antalet vuxna med autismspektrumtillstånd, särskilt Asperger syndrom, har ökat kraftigt det senaste decenniet både i Sverige och internationellt. Autism Spectrum Quotient (AQ) är det i särklass mest använda självskattningsinstrument som mäter grad av autistiska drag hos vuxna och används i både kliniska och i forskningssammanhang.

AQ finns validerat på flera språk, dock inte svenska. Trots det används AQ i svensk forskning och kliniskt arbete. Detta leder till att svenska studier kan ge olika resultat på grund av att man använder olika versioner av AQ vilket begränsar jämförelser med resultat presenterad i internationell forskning. I värsta fall riskerar detta att leda till att felaktiga slutsatser dras.

Syftet med detta projekt är därför att validera den svenska versionen av AQ. Detta kommer att göras med hjälp av Raschanalys som är en metod för att utvärdera dimensionaliteten i ett instrument är likartad över olika grupper (tex kön).

Syftet med projektet är att validitetspröva den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient bland vuxna med Asperger syndrom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F80-F89 Störningar av psykisk utveckling

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=34934900

Vetenskaplig sammanfattning

Studien är publicerad:

Lundqvist, L.–O. & Lindner, H. (2017). Is the Autism-Spectrum Quotient a valid measure of traits associated with the autism spectrum? A Rasch validation in adults with and without autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2080-2091EM[. ][DOI: 10.1007/s10803-017-3128-y; PMID: 28425021]

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Helen Lindner
Lektor, Hälsovetenskaper

Validering av den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient (AQ) på personer med Asperger syndrom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/148141