Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren
Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren
Project number : 153991
Created by: Maria Lodefalk, 2014-08-12
Last revised by: Maria Lodefalk, 2017-11-17
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-03-15
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-08-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Placenta-biobanken, PUL-anmälan
  2. Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren, Projektbeskrivning
  3. Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten, Projektbeskrivning
  4. Inflammation och IGF-systemet i placentan vid maternell rökning under graviditeten, Projektbeskrivning
  5. Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden, Projektbeskrivning
  6. Inflammation och IGF-systemet i placentan Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En av de starkaste riskfaktorerna för att drabbas av fetma i barndomen eller senare i livet är fetma hos en förälder och då framför allt hos mamman. Det beror antagligen på flera faktorer: gemensamma genetiska riskfaktorer, näringstillgången och den hormonella miljön hos fostret under graviditeten och gemensamma vanor avseende matintag, fysisk aktivitet och annat beteende som påverkar vikten. Barn som är feta fortsätter ofta att vara feta som vuxna.

Adipocytokiner kallas hormoner som påverkar tillväxt och fettansamling, och som i sin tur påverkas av fettmängden i kroppen. Några av dem är ghrelin, leptin och adiponektin. I denna studie vill vi undersöka de ämnenas mängder i moderkaka och i navelsträng för att öka kunskapen om betydelsen av den hormonella miljön i livmodern för fostrets tillväxt och för tillväxten under de första levnadsåren. 32 feta gravida kvinnor jämförs med 32 noggrant matchade normalviktiga gravida kvinnor. Prover har tagits från moderkakorna och navelsträngarna strax efter förlossningen. Barnens födelsestorlek har noterats liksom deras tillväxt under de första åren (upp till 6 års ålder).

I moderkaksproverna kommer genuttrycket av ghrelin och leptin i förhållande till kontrollgener att analyseras och i navelsträngsproverna kommer ghrelin, leptin, adiponektin och C-peptidkoncentrationerna att analyseras. C-peptid är en markör för insulin, som är ett mycket viktigt hormon för foster- och småbarnstillväxt och som samvarierar med adipocytokinerna på olika sätt. Dessa ämnens mängder kommer att jämföras mellan de feta och de normalviktiga kvinnorna och vi kommer att undersöka hormonernas samband med barnens födelsestorlek och tillväxt under de första levnadsåren.

Denna studie kommer att öka vår kunskap om de relativt nyupptäckta adipocytokinerna och deras eventuella betydelse för en av de möjliga mekanismerna som leder till att moderns fetma överförs till barnet. Förhoppningsvis kan man genom ökad kunskap inom detta område minska förekomsten av fetma i befolkningen på sikt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Nej

Vetenskaplig sammanfattning

Vi fann att varken leptin eller ghrelin genuttryck i placenta var förändrat hos feta kvinnor, men att koncentrationerna av C-peptid och leptin var signifikant förhöjda i navelsträngsblodet till barn födda av fet kvinna. Ghrelin-uttrycket i placenta associerade med barnets vikt SDS vid 6, 9 och 12 månaders ålder, men endast hos de normalviktiga kvinnorna. Det verkar som att placentärt uttryck av leptin eller ghrelin inte är förändrat vid kraftig fetma hos den gravida kvinnan, men att ghrelin från placentan kan ha betydelse för barnets viktuppgång under första levnadsåret, men möjligen endast om mamman är normalviktig.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Marianne Allbrand
barnmorska, Kvinnokliniken
Jan Åman
Överläkare, adjungerad professor, Barn - och ungdomskliniken, Hälsovetenskaper

Slutrapport

Slutrapport

Vi fann att varken leptin eller ghrelin genuttryck i placenta var förändrat hos feta kvinnor, men att koncentrationerna av C-peptid och leptin var signifikant förhöjda i navelsträngsblodet till barn födda av fet kvinna. Ghrelin-uttrycket i placenta associerade med barnets vikt SDS vid 6, 9 och 12 månaders ålder, men endast hos de normalviktiga kvinnorna. Det verkar som att placentärt uttryck av leptin eller ghrelin inte är förändrat vid kraftig fetma hos den gravida kvinnan, men att ghrelin från placentan kan ha betydelse för barnets viktuppgång under första levnadsåret, men möjligen endast om mamman är normalviktig.

Publikationer


Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/153991