Utveckling av nya metoder för detektion av mikrorganismer och biomarkörer vid misstanke om allvarlig bakteriell infektion
Utveckling av nya metoder för detektion av mikrorganismer och biomarkörer vid misstanke om allvarlig bakteriell infektion
Project number : 157201
Created by: Martin Sundqvist, 2014-10-20
Last revised by: Martin Sundqvist, 2017-12-21
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2014-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-07-01
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Sepsis är en diagnos där korrekt behandling har stor betydelse för patientens överlevnad. Idag är diagnostiken långsam. RISE studien (RApid Diagnostics in Sepsis) är en studie där vi samlat in prover på patienter som söktInfektionsakuten på USÖ med misstanke om allavarlig infektion och att de då blivit föremål för Blododling. På patienterna har ett flertal andra blodprover tagits och samtliga 477 patienter som inkluderats så pågår retrospektiv insamling av journaldata. Detta ger oss en databas som är mycket användbar för de olika delprojekt som nu pågår.

Bland dessa kan nämnas:

1) Påvisning av bakterieDNA med Metagenomik

2) Påvisning av bakterieDNA med PCR ESI MS och även analys av uppföljande prover på dessa patienter

3) Utvärdering av hur den så kallade N/L kvoten predikterar de patienter som ha sepsis i studien.

4)Värdering av en metod som med avancerad massspektrometri undersöker förekomst av artspecifika variabla delar av IgG antikroppar.

5) karakterisering av RNA uttrycket i proverna för att kunna särskilja patinter med och utan sepsis

Samtliga dessa studier pågår nu som den vetenskapliga delena av projektet. Under våren 2018 kommer de sista journaldata att samlas in och vi räknar med att flera publlikationer komemr sammanställas baserade på materialet under 2018/2019. Material finns kvar, sparat i Biobanken vid USÖ, från samtliga patienter och det finns fler idéer om kommande studier med samma fokus som under detta tak.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/193 Uppsala

Biobanksavtal

ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=800antal inkluderade 477  

Vetenskaplig sammanfattning

Se ovan. resultaten är hittills mycket lovande för fölera av projekten och materialet har visat sig håla den kavlitete både vad gäller klinisk frågeställning som provmässigt som förväntat.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Insamlingen av prover är avslutad och det som släpar efter lite nu är insamlingen av journaldata (återstår ca 150 patienter) som gås igenom unbder våren 2018 .De projekt som pågår är annars

1) Påvisning av bakterieDNA med Metagenomik

2) Påvisning av bakterieDNA med PCR ESI MS och även analys av uppföljande prover på dessa patienter

3) Utvärdering av hur den så kallade N/L kvoten predikterar de patienter som ha sepsis i studien.

4)Värdering av en metod som med avancerad massspektrometri undersöker förekomst av artspecifika variabla delar av IgG antikroppar.

5) karakterisering av RNA uttrycket i proverna för att kunna särskilja patinter med och utan sepsis

Slutdatum nedan avser insamling av data. Projekt komemr pågå flera år framåt i tiden.


Utveckling av nya metoder för detektion av mikrorganismer och biomarkörer vid misstanke om allvarlig bakteriell infektion, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/157201