M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer
M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer
Project number : 157601
Created by: Sabina Davidsson, 2014-10-24
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-12-15
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Extrem-kohorten, Watchful waiting-cohort, PUL-anmälan
  2. Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer., Projektbeskrivning
  3. M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och enbart i Sverige diagnostiseras cirka 10000 nya fall per år..I dagsläget kan de metoder som används inte på ett adekvat sätt bestämma tumörtyp vilket leder till en stor överbehandling. Detta gör att det är av stor betydelse att försöka finns nya prognostiska markörer.
Som skydd mot tumöruppkomst och tillväxt aktiverad kroppens medfödda och förvärvade immunförsvar. Några av de viktigaste immuncellestyperna i denna process är makrofager, cytotoxiska T-celler och T-hjälpar-celler.
M2 makrofager har visat sig spela en viktig roll när det gäller tumörutveckling genom att stimulera nykärlsbildning och underlätta metastasering. Vidare har M2 makrofager förmågan att producera höga nivåer av två cytokiner som har visat sig har tumörstimulerande funktioner. I en nyligen publicerad studie där man studerade förhållandet mellan M1 och M2 makrofager fann man en klar ökning av M2 makrofager hos män med mer aggressiv prostatacancer (Gleason 8-10).
I denna studie vill vi studera förekomsten av M1 och M2 makrofager i prostatavävnad från män med prostatacancer och studera om det finns skillnader mellan män med aggressiv prostatacancer och de med en beskedligare variant av tumör, så kallad indolent prostatacancer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

M58/05

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Resultaten inskickade till vetenskaplig tidsskrift

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/157601