Kontinuerlig avlastning med behandlingsskor vid fotsår hos diabetiker -en pilotstudie
Kontinuerlig avlastning med behandlingsskor vid fotsår hos diabetiker -en pilotstudie
Project number : 166011
Created by: Gustav Jarl, 2015-01-08
Last revised by: Gustav Jarl, 2017-12-11
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Diabetes kan göra att fotsår lätt uppstår men är svåra att läka. Behandlingstiden är ofta lång och ibland måste foten amputeras. En viktig behandlingsåtgärd för att läka såret är att avlasta såret från tryck  när personen står och går. Det har tidigare visat sig att det är effektivare att gipsa in foten än att använda behandlingsskor, bl.a. eftersom gipsen används dygnet runt medan skor ofta används mindre än önskvärt. Många personer gipsas dock inte eftersom behandlingen är krävande och många patienter är äldre och multisjuka. Därför behövs nya, mindre krävande, metoder för att kontinuerligt avlasta fotsår.

Syftet är att undersöka om en behandlingssko som används kontinuerligt är ett möjligt behandlingsalternativ för att avlasta och läka fotsår.

7 män med diabetes typ 2 och ett fotsår fick använda behandlingsskor med skoinlägg dygnet runt, där skon "plomberats" med ett mjukt plastband.  

Avlastningen av såret var effektiv. Alla sår läkte, mediantid 56 dagar (range 8-160). Två personer fick komplikationer (ett sekundärt sår, ett hematom) och fem av sju deltagare var följsamma med behandlingen.

Slutsatsen var att behandling med plomberad sko är ett möjligt och lovande behandlingsalterantiv till gips, och att fler studier behövs där plomberad sko jämförs med gips. 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av medicinteknisk utrustning och produkt

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

E10-E14 Diabetes mellitus

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=15  7

Vetenskaplig sammanfattning

Background: Non-removable knee-high devices are the gold standard to treat diabetic foot
ulcers located on the plantar forefoot, but they immobilize the ankle, which restricts daily life
activities and has negative effects on joint functioning.

Objective: To investigate the feasibility of sealing a therapeutic shoe to off-load and heal
diabetic forefoot ulcers.

Design: A case series of seven men with type 2 diabetes and a metatarsal head ulcer were
prescribed therapeutic shoes and custom-made insoles. The shoe was sealed with a plastic
band. Off-loading was assessed with the F-scan pressure measurement system. Adherence to
wearing the shoe was assessed with a temperature sensor and by documenting the status of
the seal.

Results: The off-loading was effective and all ulcers healed. Median time to healing was 56
days (range 8–160). Complications were secondary ulcer (n = 1) and plantar hematoma
(n = 1). Five of seven participants did not disturb the seal.

Conclusions: Sealing a therapeutic shoe is a feasible way to off-load and heal forefoot ulcers.
A controlled trial is needed to compare the effectiveness and safety of a sealed shoe to other
non-removable devices.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Roy Tranberg
Överortopedingenjör, Leg. Ortopedingenjör, Med. dr, Göteborg, Hälsohögskolan

Slutrapport

Publikationer

  1. Jarl G, Tranberg R.
    Köpenhamn: 2nd Nordic Diabetic Foot Symposium; 2016.

Kontinuerlig avlastning med behandlingsskor vid fotsår hos diabetiker -en pilotstudie, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/166011