Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
Project number : 171311
Created by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2015-03-07
Last revised by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2019-10-28
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-10-28
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Registeranmälan

  1. Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfologiska fynd vid uppföljning, PUL-anmälan
  2. Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Gynekologisk cellkontrollsverksamhet startades i Sverige på -60-talet. Fram till för cirka 15 år sedan inbjöds kvinnor upp till 69 års ålder. Screeningmetoden var dock inte effektiv för kvinnor +60 varför åldersintervallet begränsades.

Projektet syftar dels till att utifrån redan tagna prover analysera förekomst av HPV i och inbjuda de HPV positiva kvinnorna till uppföljning. Detta i åldergrupperna 55-59 samt 69+. Studien kommer att belysa den hitintills ej kända prevalensen av HPV i denna åldersgrupp, andel kvarstående infektioner, betydelse av HPV typ för persistent infektion och för koppling till precancerösa cellförändringar vid uppföljningen.

I kommande delprojekt kan det bli aktuellt att även kartlägga andra åldersgrupper

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/122, 2014/121

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=15003000  

Vetenskaplig sammanfattning

Gynekologisk cellkontrollsverksamhet startades i Sverige på -60-talet. Fram till för cirka 15 år sedan inbjöds kvinnor upp till 69 års ålder. Screeningmetoden var dock inte effektiv för kvinnor +60 varför åldersintervallet begränsades.

Projektet syftar dels till att utifrån redan tagna prover analysera förekomst av HPV i och inbjuda de HPV positiva kvinnorna till uppföljning. Detta i åldergrupperna 55-59 samt 69+. Studien kommer att belysa den hitintills ej kända prevalensen av HPV i denna åldersgrupp, andel kvarstående infektioner, betydelse av HPV typ för persistent infektion och för koppling till precancerösa cellförändringar vid uppföljningen.

I kommande delprojekt kan det bli aktuellt att även kartlägga andra åldersgrupper

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Lovisa Bergengren
Överläkare, Kvinnokliniken
Gabriella Lillsunde Larsson
Biomedicinsk analytiker, Hälsovetenskaper
Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken
Malin Kaliff
Laboratorieassistent , Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Slutrapport

Publikationer


Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/171311