Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys.
Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys.
Project number : 179751
Created by: Erik Nilsson, 2015-06-25
Last revised by: Erik Nilsson, 2019-10-03
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2015-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-01-01
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys., PUL-anmälan
  2. Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Aldosterone secretion, metabolism and removal is influenced by several factors present in renal failure, such as hyperkalemia and fluid overload. This study aims to investigate how potassium, volume status and posture affect aldosterone levels in hemodialysis patients. Results may facilitate interpretation of data based on aldosterone concentrations and aid in selection of appropriate sampling procedures in hemodialysis patients.
We will also study how these factors influence cardiovascular function measurements (flow mediated dilation, blood pressure, vascular stiffness and heart rate variability).

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

N17-N19 Njursvikt

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Datainsamling och en del analyser har gjorts. Ännu ej slutfört pga bristande finansiering.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

olof hellberg
läkare, Medicinska kliniken

Slutrapport

Slutrapport

Ett fåtal personer inkluderades. Materialet användes för ett studentprojekt.

Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/179751