Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
Project number : 189471
Created by: Robert Kruse (Född Jonasson), 2016-01-19
Last revised by: Robert Kruse (Född Jonasson), 2019-05-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-05-09
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Ett av de allvarligaste medicinska problemen idag är den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta urinvägspatogena E. coli (UPEC). Ny kunskap har visat att svårbehandlade återkommande urinvägsinfektioner (UVI) kan vara associerade med invasiva intracellulära UPEC (IBC), morfologiska förändringar av UPEC och resistensutveckling.

Våra mål är att undersöka hur morfologiska förändringar hos antibiotikaresistenta uropatogena E. coli påverkar immunförsvaret i urinvägarna och bakteriernas virulens. Dessutom undersöks hur intracellulära bakterier undkommer vårt immunförsvar och orsakar återkommande UVI. Vi syftar därefter till att identifiera biomarkörer i urin för att urskilja patienter som är mer mottagliga för återkommande UVI och/eller bärare av intracellulära UPEC.

Humana blåsepitelceller (HPEB) och isolerade neutrofiler kommer att infekteras med multiresistenta E. coli i närvaro eller frånvaro av ett overksamt antibiotika vilket förändrar bakteriernas morfologi till filamentös. Det totala genuttrycket och proteinuttrycket hos cellerna kommer att jämföras med så kallad microarray och proteomik metodik. Efter att vi har infekterat HBEP cellerna med filamentösa och icke filamentösa E. coli kommer även bakteriernas totala genuttryck att studeras. Vi kommer även att analysera det totala genuttrycket hos invaderade IBC-bärande och icke-invaderade blåsepitelceller. Till sist ska urinprov från kvinnor med akut urinvägsinfektion jämföras med urinprov från kvinnor med recidiverande UVI

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Folkhälsovetenskap
checked Immunologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

Ett av de allvarligaste medicinska problemen idag är den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta urinvägspatogena E. coli (UPEC). Ny kunskap har visat att svårbehandlade återkommande urinvägsinfektioner (UVI) kan vara associerade med invasiva intracellulära UPEC (IBC), morfologiska förändringar av UPEC och resistensutveckling.

Våra mål är att undersöka hur morfologiska förändringar hos antibiotikaresistenta uropatogena E. coli påverkar immunförsvaret i urinvägarna och bakteriernas virulens. Dessutom undersöks hur intracellulära bakterier undkommer vårt immunförsvar och orsakar återkommande UVI. Vi syftar därefter till att identifiera biomarkörer i urin för att urskilja patienter som är mer mottagliga för återkommande UVI och/eller bärare av intracellulära UPEC.

Humana blåsepitelceller (HPEB) och isolerade neutrofiler kommer att infekteras med multiresistenta E. coli i närvaro eller frånvaro av ett overksamt antibiotika vilket förändrar bakteriernas morfologi till filamentös. Det totala genuttrycket och proteinuttrycket hos cellerna kommer att jämföras med så kallad microarray och proteomik metodik. Efter att vi har infekterat HBEP cellerna med filamentösa och icke filamentösa E. coli kommer även bakteriernas totala genuttryck att studeras. Vi kommer även att analysera det totala genuttrycket hos invaderade IBC-bärande och icke-invaderade blåsepitelceller. Till sist ska urinprov från kvinnor med akut urinvägsinfektion jämföras med urinprov från kvinnor med recidiverande UVI.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Övrigt

Medarbetare i projektet

Katarina Persson
Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Bo Söderquist
Överläkare, Medicinska vetenskaper, Laboratoriemedicinska kliniken, Infektionskliniken

Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/189471