Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0)
Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0)
Project number : 189871
Created by: Ahmed Amer, 2016-01-27
Last revised by: Ahmed Amer, 2018-10-03
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2015-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0), PUL-anmälan
  2. Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0), Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Barn och ungdomar med nedsatt funktion i ena handen har ofta svårt att genomföra dagliga aktiviteter t.ex. att eta på byxor. Syftet med olika rehabiliteringsinsatser är att barnen ska utveckla största möjliga självständighet och ges samma möjligheter som andra barn. Den viktigaste aspekten är att dessa barn ska kunna genomföra dagliga aktiviteter i sin vanliga miljö. Därför är det viktigt att rehabiliteringsprocessen baseras på de dagliga aktiviteter som reflekterar barnet och ungdomen verkliga förmåga.
Av detta skäl utvecklades “Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ)”, som fokuserar specifikt på bilateral handfunktion för barn mellan 6 -18 år med unilateral handdysfunktion t.ex. unilateral cerebral pares (CP). CHEQ har 29 items varje item undersöker tre aspekter: 1) handgreppets effektivitet, 2) hur lång tid aktiviteten uppfattas ta, och 3) om barnen känner sig besvärade av handfunktionen i aktiviteten.
Amer A. et al. 2015 rekommenderade förbättringar för nuvarande CHEQ för att bli kortare och reflekterar barnens användningsförmåga bättre. Dock behövs undersökning av validitet och test-retest reliabilitet för ny CHEQ version ( dvs. CHEQ 2.0) samt att inkludera barn i olika diagnosgrupper.
Yngre barn, generellt, har en lägre funktionsnivå är i stort behov till en version av CHEQ 2.0 som passar deras funktionsnivå; Mini-CHEQ har utvecklats för barn mellan 3-8 år. Validitet och test-retest reliabilitet för Mini-CHEQ behövs undersökas för yngre barn.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsterapi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=200   

Vetenskaplig sammanfattning

Barn och ungdomar med nedsatt funktion i ena handen har ofta svårt att genomföra dagliga aktiviteter som kräver användning av både händerna, t.ex. att eta på byxor. Syftet med olika rehabiliteringsinsatser är att barnen ska utveckla största möjliga självständighet, kunna leva som de själva vill och ges samma möjligheter som andra barn. Den viktigaste aspekten är att dessa barn ska kunna genomföra dagliga aktiviteter i sin vanliga miljö och inte bara inom habiliteringskliniken. Därför är det viktigt att rehabiliteringsprocessen baseras på de dagliga aktiviteter som reflekterar barnet och ungdomen verkliga förmåga.
Det finns stort behov för ett utvärderingsinstrument som fokuserar specifikt på bilateral handfunktion. Av detta skäl utvecklades “Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ)”, ett frågeformulär för barn mellan 6 -18 år med unilateral handdysfunktion t.ex. unilateral cerebral pares (CP). CHEQ har 29 dagliga aktiviteter (dvs. items), varje item undersöker tre aspekter: 1) handgreppets effektivitet, 2) hur lång tid aktiviteten uppfattas ta, och 3) om barnen känner sig besvärade av handfunktionen i aktiviteten.
Amer A. et al. 2015 har bekräftat att CHEQ är valid och reliabel för att användas för barn med unilateral CP. Författarna rekommenderade även förbättringar för nuvarande CHEQ genom att ta bort två items och att ändra första två frågor i instrumentet. Den förändrade versionen av CHEQ (dvs. CHEQ 2.0) är kortare och reflekterar barnens användningsförmåga bättre. Dock behövs undersökning av validitet och test-retest reliabilitet för CHEQ 2.0 samt att inkludera barn i tre diagnosgrupper; unilateral CP, handdysmeli eller plexus-skada.
Yngre barn som generellt har en lägre funktionsnivå är i stort behov till en version av CHEQ 2.0 som passar deras funktionsnivå, därför en modefirad version (Mini-CHEQ) har utvecklats för barn mellan 3-8 år. Validitet och test-retest reliabilitet för Mini-CHEQ behövs undersökas för yngre barn i de tre diagnosgruppen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Barn- och ungdomshabiliteringen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Annan
Holland
Annan
Jordanien Jordan University of Science and Technology deltar i datainsamling från Jordanien.

Supervisor

Liselotte Norling Hermansson
Arbetsterapeut, forskningsledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Ortopedteknik, Kumla vårdcentral
Ann-Christin Eliasson
Stockholms läns landsting
Gustav Jarl
Leg. ortopedingenjör, docent, Ortopedteknik, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Slutrapport

Publikationer


Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/189871