Kommunikation och inhalationsteknik studie (ComIn) med patienter med KOL.
Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD; A Randomized Controlled Trial (RCT)
Kommunikation och inhalationsteknik studie (ComIn) med patienter med KOL.
Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD; A Randomized Controlled Trial (RCT)

Project number : 192691
Created by: Ann-Britt Zakrisson, 2016-03-24
Last revised by: Ann-Britt Zakrisson, 2019-07-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2014-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-07-22
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Registeranmälan

  1. Communication and Inhalation technique study (ComIn), PUL-anmälan
  2. Kommunikation och inhalationsteknik studie (ComIn) med patienter med KOL. Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD; A Randomized Controlled Trial (RCT), Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Undersöka effekter av användning av ett frågeformulär som stöd I patientundervisning till patienter med KOL, på kvaliteten i besöket på KOL-mottagning.Även inhalationsteknik och symtomkontroll bedöms.

Sammanfattning på engelska

The aim is to investigate the effects of a form, Patient Report Informing Self-Management Support (PRISMS), when patients with COPD consulted a COPD nurse in primary health care on patient satisfaction of quality of care. The method is a multicentre RCT with an intervention group (n=94) and a control group (n=108). In addition to usual care the intervention group received the PRISMS form that consists of 17 common items as patients with COPD experience as a problem, to assess what they wanted self-management support in. The primary outcome was patients’ satisfaction with quality of care, assessed using the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire. The results showed that the participants in the intervention group were more satisfied with the QPP item “personal attention”, both regarding “Perceived reality” (p=0.021) and in “Subjective Importance” (p=0.012). The PRISMS revealed “Shortness of breath” as the most common problem and the most wanted issue to discuss. There was no difference between the groups in demographics. In conclusion the PRISMS form improved patient satisfaction of quality of care regarded to personal attention which is important to meet patient participation, improve relationships and communication. The PRISMS form can play an important role in improving person centered care when delivering self-management support

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Omvårdnad


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/406

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=300542 224

Vetenskaplig sammanfattning

Kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)behöver förbättras, så också inhalationstekniken då endast 30% av patienterna har rätt inhalationsteknik.

Syftet är att i en RCT-studie undersöka effekter av användning av instrumentet PRISMS, som stöd I patientundervisning till patienter med KOL, på kvaliteten i besöket på KOL-mottagning samt att undersöka KOL-sjuksköterskornas erfarenhet av att använda PRISMS i mötet. PRISMS täcker in de 17 vanligaste symtomen vid KOL. Det översatta instrumentet PRISMS ska även validitets-testas och reliabilitets-testas för svaenska förhållanden. Inhalationstekniken bedöms samt om patienternas personlighetsdrag kan ge vägledning om vilket stöd de behöver vilket undersöks via frågeformuläret NEO-FFI. Symtomkontroll bedöms med frågeformuläret CAT. Kvaliteten på besöket bedöms med Kvalitet ur patientens perspektiv (KUPP). Vårdcentraler från landstingen i Örebro, Värmland, Dalarna, Västmanland och Stockholm erbjuds att delta med totalt 300 patienter.

Kontrollgruppen behandlas traditionellt. Inhalationstekniken förbättras vid behov. Patienten fyller i NEO-FFI.Efter 6 månader bedöms inhalationstekniken igen.

Interventionsgruppen tar med ifyllt PRISMS-formulär till besöket och diskuteras. Inhalationstekniken bedöms samt NEO-FFI fylls i. Inhalationstekniken kontrolleras efter 2 v samt 6 månader.

Fokusgruppsintervjuer genomförs med KOL-sjuksköterskor och patienter med KOL. En förbättrad kommunikation kan öka möjligheten att utöva egenvård samt kan öka möjligheten för vårdgivare att stödja till egenvård. Förbättrad inhalationsteknik kan innebära bättre symtomkontroll.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Kersti Theander
Sjuksköterska, docent, Region Värmland
Mats Arne
Forskningsledare, med dr, leg sjukgymnast, Region Värmland
Eva Thors Adolfsson
Forskare, Primärvård Västmanland
Björn Ställberg
Distriktsläkare, Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enh. för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala univ.
Karin Lisspers
Distriktsläkare, Alla områden
Hanna Sandelowsky
Distriktsläkare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Vårdcentral Gagnef

Kommunikation och inhalationsteknik studie (ComIn) med patienter med KOL.
Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD; A Randomized Controlled Trial (RCT), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/192691