Elektiv strålbehandling av halsen vid munhålecancer
Elektiv strålbehandling av halsen vid munhålecancer
Project number : 194181
Created by: Erik Lundin, 2016-04-20
Last revised by: Erik Lundin, 2018-12-13
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Projektet handlar om att undersöka om elektiv strålbehandling av halsens lymfkörtelstationer hos patienter med körtelnegativ munhålecancer ger lika bra resultat som lymfkörtelutrymning. Det är en retrospektiv registerstudie.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/539

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Ej aktuellt   

Vetenskaplig sammanfattning

Registerstudie för att utvärdera vår behandling av munhålecancer.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Elektiv strålbehandling av halsen vid munhålecancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/194181