Kobalaminmetabolismen hos barn med cerebral pares. En pilotsudie.
Kobalaminmetabolismen hos barn med cerebral pares. En pilotsudie.
Project number : 200845
Created by: Reidun Stenberg, 2016-08-16
Last revised by: Reidun Stenberg, 2019-07-23
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-07-22
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I våra tidigare studier om barn med cerebral pares(CP) påvisade vi en hög antikropps produktion mot födoämnen jämfört med matchade kontrollbarn i nivån 43-61%. Resultaten visade också oväntat på höga kobalamin värden i 20 % av kohorten. Anledningen till detta är oklart och är troligen multifaktoriellt, men också lite studerat, ffa hos barn och ffa hos barn med funktionshinder. Höga kobalamin värden anses inte vara toxiskt och är oftast kliniskt asymtomatiskt vad vi vet idag, men kan indikera en allvarlig underliggande sjukdom, ffa hos vuxna, varför etiologisk utredning är viktig. Förutom ökat intag av vitaminet anser författarna från en del studier att förhöjda IgG-värden kan interferera med kobalaminmetabolismen och därmed generera höga värden, medan man i andra studier bedömer att patientens tarmflora kan ge höga värden då vissa tarmbakterier kan producera kobalamin. Vi har ett unikt material som är godkänt av etiknämnden, med redan insamlat blod från tidigare kohort, där vi påvisade höga kobalaminvärden, omfattande 17 patienter. Vi önskar göra en fördjupad analys i en pilotstudie av kobalaminmetabolismen, då material, specialkunskap (från medarbetarna) och möjlighet(lab) finns. Resultaten kan också vara ett informativt underlag för pågående studie om ” Tarmhälsa hos barn med cerebral pares(CP) respektive autism” som även inkluderar undersökning av tarmfloran.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1919  

Vetenskaplig sammanfattning

I våra tidigare studier om barn med cerebral pares(CP) påvisade vi en hög antikropps produktion mot födoämnen jämfört med matchade kontrollbarn i nivån 43-61%. Resultaten visade också oväntat på höga kobalamin värden i 20 % av kohorten. Anledningen till detta är oklart och är troligen multifaktoriellt, men också lite studerat, ffa hos barn och ffa hos barn med funktionshinder. Höga kobalamin värden anses inte vara toxiskt och är oftast kliniskt asymtomatiskt vad vi vet idag, men kan indikera en allvarlig underliggande sjukdom, ffa hos vuxna, varför etiologisk utredning är viktig. Förutom ökat intag av vitaminet anser författarna från en del studier att förhöjda IgG-värden kan interferera med kobalaminmetabolismen och därmed generera höga värden, medan man i andra studier bedömer att patientens tarmflora kan ge höga värden då vissa tarmbakterier kan producera kobalamin. Vi har ett unikt material som är godkänt av etiknämnden, med redan insamlat blod från tidigare kohort, där vi påvisade höga kobalaminvärden, omfattande 17 patienter.11 av dessa har genomgått förnyad provtagning avseende B12 och 8 kontroller. Vi önskar göra en fördjupad analys i en pilotstudie av kobalaminmetabolismen av dessa då material, specialkunskap (från medarbetarna) och möjlighet(lab) finns. Resultaten kan också vara ett informativt underlag för pågående studie om ” Tarmhälsa hos barn med cerebral pares(CP) respektive autism” som även inkluderar undersökning av tarmfloran.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Barn- och ungdomshabiliteringen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Torbjörn Nilsson
Överläkare, Professor, VLL, Laboratoriemedicin, Klinisk kemi
Anna Böttiger
Sjukhuskemist, Laboratoriemedicinska kliniken

Kobalaminmetabolismen hos barn med cerebral pares. En pilotsudie., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/200845