A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family
A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family
Project number : 204655
Created by: Katarina Lindstedt, 2016-10-24
Last revised by: Katarina Lindstedt, 2018-09-25
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2017-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-09-04
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kunskapen om hur ungdomar med ätstörning (ED) själva uppfattar den behandling de fått är bristfällig. I synnerhet när det gäller ungdomar som behandlats i öppenvård, som ofta består av olika insatser som integreras med varandra. Ungdomar med ED insjuknar ofta i en period i livet när de arbetar för att bli mer självständiga och tillbringar stor del sin tid i skolan, tillsammans med vänner och på olika idrottsaktiviteter. Tidigare forskning har visat att flickor med ED ofta känner tryck och förväntningar från omgivningen på hur de ska se ut och agera, och många har svårt att hantera dessa krav på ett sunt sätt. Eftersom en ED-diagnos ofta medför begränsningar i vardagen med just skola, vänner och fritidsintressen, kan man föreställa sig att det är viktigt för tillfrisknandet att försöka hjälpa ungdomarna att återgå till ett normalt liv och lära sig att balansera krav och förväntningar inom dessa områden.

Syftet med Studie 3 är att undersöka hur ungdomar som behandlats för ED i efterhand uppfattar sin sjukdomstid och sitt tillfrisknande, med fokus på sociala kontexter utanför familjen.

Studien bygger på intervjuer av femton ungdomar (13-19 år) som påbörjat och avslutat behandling i öppenvård för ED. Under intervjuerna fick ungdomarna öppet beskriva sin tid i behandling och ett flertal berättelser kom att handla om saker som ligger utanför behandlingen, vilket blev fokus för föreliggande studie.

Berättelserna analyseras utifrån Tematisk Analys (TA), enligt Braun & Clarke (2006).

Sammanfattning på engelska

Many adolescents spend most of their time in school, together with friends and at sport activities – social contexts and surroundings that might be both health enhancing and stressful. In this qualitative study, young people who had previously taken part in specialized outpatient treatment for eating disorder were interviewed in order to investigate how they perceive their time in treatment. The analysis revealed that school, friends and sport activities had an impact on the development of the eating disorder as well as on the recovery process. It is therefore important to gain more knowledge about how these aspects of young people's everyday life can contribute to health and wellbeing.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2011/478

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 20  

Vetenskaplig sammanfattning

Many adolescents spend most of their time in school, together with friends and at sport activities – social contexts and surroundings that might be both health enhancing and stressful. In this qualitative study, young people who had previously taken part in specialized outpatient treatment for eating disorder were interviewed in order to investigate how they perceive their time in treatment. The analysis revealed that school, friends and sport activities had an impact on the development of the eating disorder as well as on the recovery process. It is therefore important to gain more knowledge about how these aspects of young people's everyday life can contribute to health and wellbeing.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Psykiatri för barn och unga vuxna workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Lars Kjellin
Forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område psykiatri
Kerstin Neander
socionom, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Sanna Aila Gustafsson
enhetschef, Psykiatri för barn och unga vuxna, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Slutrapport

Slutrapport

Artikel publicerad i Journal of Multidisciplinary Healthcare 2018-09-04.

Publikationer

  1. Lindstedt KL, Neander KN, Kjellin LK, Gustafsson SAG.
    Örebro, Sweden: Forskningens och utvecklingens dag, Region Örebro län och Örebro universitet; 2018.

A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/204655