Hur förändras sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatavävnad efter tre månaders behandling med antiandrogenen bikalutamid?
Hur förändras sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatavävnad efter tre månaders behandling med antiandrogenen bikalutamid?
Project number : 204765
Created by: Ann Erlandsson, 2016-10-26
Last revised by: Ann Erlandsson, 2019-08-30
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-29
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I dagsläget saknas prediktorer som kan förutsäga tidig utveckling av hormonresistens vid Prostata cancer behandlling. Hormonbehandling leder till komplexa immunologiska förändringar så som ökad produktion av vissa cytokiner och infiltration av vissa inflammatoriska celler så som makrofager, regulatoriska T och B-celler samt T-hjälpar celler. Inflammation har betydelse vid progression av prostatacancer och några studier har även visat att inflammatoriska celler via sin cytokinproduktion av exempelvis IL6 och ökning av STAT3 skulle kunna bidra till att öka prostatacancercellers förmåga att växa till hormonoberoende, genom aktivering av androgenreceptorn. Vi vill i denna studie undersöka hur sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatacancer vävnad förändras efter hormonbehandling. Prostatavävnad tas från dessa patienter före och efter hormonbehandling, paraffininbäddas, snittas och färgas immunhistokemiskt med antikroppar som specifikt binder proteiner som uttrycks av olika typer av immunceller. Resultatet bedöms mikroskopiskt genom kvantifiering av makrofager, cytotoxiska T-celler, NK-celler, regulatoriska T-celler och B-celler. Vi hoppas primärt kunna ge svar på hur hormonbehandlingen med bikalutamid efter tre månader förändrar andelen immunceller som anses tumörstimulerande så som CD163 positiva makrofager, regulatoriska T- och B-celler samt även hur det förändrar antalet celltyper som anses hämma tumörutveckling så som cytotoxiska T-celler och NK-celler.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=30   

Vetenskaplig sammanfattning

För högrisk prostatacancer patienter rekommenderas hormonell behandling och i dagsläget sker den vanligaste typen av hormonbehandling med bikalutamid en antiandrogenen som blockerar testosteron receptorn. Inom några månader till år utvecklar prostatacancercellerna resistens mot den hormonella behandlingen och denna resistensutveckling är en av de främsta orsakerna till prostatacancer relaterad död. I dagsläget saknas prediktorer som kan förutsäga tidig utveckling av hormonresistens. Hormonbehandling leder till komplexa immunologiska förändringar så som ökad produktion av vissa cytokiner och infiltration av vissa inflammatoriska celler så som makrofager, regulatoriska T och B-celler samt T-hjälpar celler. Inflammation har betydelse vid progression av prostatacancer och några studier har även visat att inflammatoriska celler via sin cytokinproduktion av exempelvis IL6 och ökning av STAT3 skulle kunna bidra till att öka prostatacancercellers förmåga att växa till hormonoberoende, genom aktivering av androgenreceptorn.

Vi vill i denna studie undersöka hur sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatacancer vävnad förändras efter tre månaders hormonbehandling med antiandrogenen bikalutamid. Totalt ska 30 patienter ingå i denna pilotstudie. Prostatavävnad tas från dessa patienter före och efter hormonbehandling, paraffininbäddas, snittas och färgas immunhistokemiskt med antikroppar som specifikt binder proteiner som uttrycks av olika typer av immunceller. Resultatet bedöms mikroskopiskt genom kvantifiering av makrofager, cytotoxiska T-celler, NK-celler, regulatoriska T-celler och B-celler. Vi hoppas primärt kunna ge svar på hur hormonbehandlingen med bikalutamid efter tre månader förändrar andelen immunceller som anses tumörstimulerande så som CD163 positiva makrofager, regulatoriska T- och B-celler samt även hur det förändrar antalet celltyper som anses hämma tumörutveckling så som cytotoxiska T-celler och NK-celler.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Manus under bearbetning

Hur förändras sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatavävnad efter tre månaders behandling med antiandrogenen bikalutamid?, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/204765