Bäckenbottenskador och -dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn
Bäckenbottenskador och -dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn
Project number : 208375
Created by: Markus Jansson, 2017-01-23
Last revised by: Markus Jansson, 2019-03-12
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-10-26
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Förlossning men även graviditeten i sig utgör riskfaktorer för kvinnor att senare utveckla bäckenbottenbesvär i form av urinläckage, framfall av slidväggar och livmoder samt gas- och avföringsinkontinens men det finns även andra faktorer som kan bidra till utvecklingen av bäckenbottenskador. Det finns i påtagliga kunskapsluckor om vilka riskfaktorer som spelar störst roll för uppkomst av bäckenbottenskada. Vi genomför sedan oktober 2014 en studie för att identifiera riskfaktorer för förlossningsbristningar och bäckenbottenbesvär hos kvinnor som föder sitt första barn. Kvinnor tillfrågas vid inskrivning på mödrahälsovården om deltagande i studien och får sedan fylla i ett webbaserat enkätformulär i tidig graviditet, sen graviditet, åtta veckor efter förlossning samt ett år efter förlossning. Vid förlossningen dokumenteras underlivsbristningar enligt ett särskilt protokoll. Kvinnor med bäckenbottenbesvär samt en kontrollgrupp utan besvär undersöks avseende bäckenbotten inkl 3D-ultraljud. Orsaksfaktorer till förlossningsbristningar samt bäckenbottensymtom med eller utan verifierad skada ett år postpartum kommer analyseras liksom sambandet mellan anatomiska förändringar och symtom. Utifrån vår kartläggning av riskfaktorer kommer interventionsstudier kunna initieras för att ge möjligheter till att förebygga bäckenbottensymtom. På sikt är målsättning således att kunna förebygga skador i bäckenbotten genom en individualiserad planering och stöd under förlossningen.

Sammanfattning på engelska

Symptoms related to dysfunction of the pelvic floor such as prolapse of the vaginal walls and/or womb and leakage of urine, flatulence and stool are common health problems in women and may have major impact on the quality of life. Child birth and the pregnancy itself are known to contribute to the development of pelvic floor dysfunction but what specific elements of pregnancy and child birth that cause some women to develop pelvic floor dysfunction are not fully understood. More knowledge is needed be able to prevent these lesions to occur. We invited women being pregnant with their first child to participate in a questionnaire survey. Participants completed a questionnaire containing questions on general health as wells as specific questions about pelvic floor symptoms at four times: early in pregnancy, at the end of the pregnancy, eight weeks after child birth and one year after child birth. During child birth the midwife or physician completes a protocol including information regarding potential risk factors and genital injuries and how these were treated. We also collect information about plausible risk factors from the medical record. Women reporting pronounced pelvic floor symptoms at one year after delivery will be offered an examination of the pelvic floor including three-dimensional ultrasound. A group of women without pelvic floor symptoms will also be examined for comparison. We will analyze risk factors for developing acute genital injuries during delivery, pelvic floor symptoms one year after child birth as well as lesions of the pelvic verified by examination. The knowledge we gain about risk factors will be implemented in studies directed to prevent lesion of the pelvic floor

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20003000  

Vetenskaplig sammanfattning

Förlossning men även graviditeten i sig utgör riskfaktorer för kvinnor att senare utveckla bäckenbottenbesvär i form av urinläckage, framfall av slidväggar och livmoder samt gas- och avföringsinkontinens men det finns även andra faktorer som kan bidra till utvecklingen av bäckenbottenskador. Det finns i påtagliga kunskapsluckor om vilka riskfaktorer som spelar störst roll för uppkomst av bäckenbottenskada. Vi genomför sedan oktober 2014 en studie för att identifiera riskfaktorer för förlossningsbristningar samt bäckenbottenbesvär hos kvinnor som föder sitt första barn. Kvinnor tillfrågas vid inskrivning på mödrahälsovården om deltagande i studien och får sedan fylla i ett webbaserat enkätformulär i tidig graviditet, sen graviditet, åtta veckor efter förlossning samt ett år efter förlossning. Vid förlossningen dokumumenteras underlivsbristningar enligt ett särskilt protokoll. Kvinnor med bäckenbottenbesvär samt en kontrollgrupp utan besvär kommer att undersökas avseende bäckenbotten inkl 3D-ultraljud. Orsaksfaktorer till förlossningsbristningar samt bäckenbottensymtom med eller utan verifierad skada ett år postpartum kommer analyseras liksom sambandet mellan anatomiska förändringar och symtom. Utifrån vår kartläggning av riskfaktorer kommer interventionsstudier kunna initieras för att ge möjligheter till att förebygga bäckenbottensymtom. På sikt är målsättning således att kunna förebygga skador i bäckenbotten genom en individualiserad planering och stöd under förlossningen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper

Supervisor

Kerstin Nilsson
professor, Hälsovetenskaper
Karin Franzén
Överläkare, Med dr, Kvinnokliniken
Gunilla Tegerstedt
överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge

Bäckenbottenskador och -dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/208375