Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
Project number : 209005
Created by: Helena Fadl, 2017-01-31
Last revised by: Helena Fadl, 2019-05-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Huvudsyftet är att utvärdera effekten av förändrade kliniska rutiner för graviditetsdiabetes på nationell basis vad gäller graviditetsutfall (före och efter ändring). I juni 2015 publicerades Socialstyrelsens nya rekommendationer om diagnosgränser för GDM (1), och anammade således WHO kriterier från 2012 (2). De nya kriterierna baserar sig på en 75% ökad risk för negativa barnutfall (3), men det finns lite evidens för hur behandling och införande av nya diagnosgränser påverkar graviditets och förlossningsutfall. De få randomiserade behandlingsstudier som finns, har gjort i andra länder och ingen populationsbaserad studie finns. Det är därför viktigt att utvärdera effekten på nationell nivå, både för individen, verksamheterna och ekonomin.
Hypotes: Behandling av GDM enligt nya diagnoskriterierna minskar andel förlossningskomplikationer I Svensk population.
Målet med CDC4G studien är att utvärdera minskningen i negativa obstetriska och neonatala utfall , utvärdera hälsoekonomin, samt på sikt utvärdera långtidskonsekvenser för mamma/barn.
Specifika delprojekt:
•Jämföra andelen negativa förlossningsutfall före och efter ändring av diagnoskriterier
•Att jämföra hälsoekonomi före och efter ändring
•Att utvärdera ifall gränsvärden vid annan riskbedömning (tex 100% ökad risk- dvs 5.3, 10.6, 9.0 mmol/l i OGTT)) ger bättre balans hälsoekonomiskt
•Att skapa en prospektiv svenska nationell kohort för att kunna utvärdera konsekvenser långsiktigt för kvinnan och barnet

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Endokrinologi och diabetes
checked Epidemiologi
checked Hälsoekonomi
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/487

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=65000   

Vetenskaplig sammanfattning

Studiestart 2018-01-01. Under januari samlas grunddata in och 1:a februari startar första kliniken med förändrad diagnossättning.

Datainsamling 2019.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Brickebackens vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Karin Hildén
Överläkare, Kvinnokliniken
Helena Strevens
Mödrahälsovårdsöverläkare, Universitetssjukhuset i Lund
Kerstin Berntorp
Överläkare, professor, Verksamhetsområde Endokrin Hud Reproduktion Ögon
Scott Montgomery
adj. professor/klinisk epidemiologi, Kliniskt forskningscentrum
Stefan Jansson
Distriktsläkare, Brickebackens vårdcentral, Hälso- och sjukvård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Erik Schwarcz
Överläkare, Medicinska kliniken
Anna-Karin Wikström
överläkare, professor, Kvinnosjukvård, Medicinska fakulteten
Ulla-Britt Wennerholm
Universitetssjukhusöverläkare, Kvinnosjukvård, Institutionen för kliniska vetenskaper

Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209005