Fysioterapeuters erfarenheter av drop in som mottagningsform
Fysioterapeuters erfarenheter av drop in som mottagningsform
Project number : 209305
Created by: Emma Nilsing Strid, 2017-02-09
Last revised by: Emma Nilsing Strid, 2019-01-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Drop in mottagning är en arbetsmodell som utvecklats som ett alternativ till den mer traditionella tidsbokningen för att minska väntetiderna för patienter inom primärvård. Men hur uppfattas den av personal som jobbar med denna modell? Syftet med denna studie och masteruppsats är att utforska vilka erfarenheter fysioterapeuter inom primärvården har av drop in som mottagningsform. Enskilda intervjuer med fysioterapeuter kommer att genomföras under våren 2017- våren 2018.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

M60-M63 Muskelsjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

Drop in mottagning är en arbetsmodell som utvecklats som ett alternativ till den mer traditionella tidsbokningen och ett sätt att minska väntetiderna för patienterna inom hälso-och sjukvården. Men hur uppfattas den av fysioterapeuter som jobbar med denna modell? Detta är en kvalitativ studie där fysioterapeuter med erfarenhet av drop in som mottagningsform intervjuas om sina erfarenheter.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Fysioterapeuters erfarenheter av drop in som mottagningsform, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209305