Antikoagulantia-behandling till strokedrabbade patienter med förmaksflimmer i åldrar 80 år och äldre.
Antikoagulantia-behandling till strokedrabbade patienter med förmaksflimmer i åldrar 80 år och äldre.
Project number : 209835
Created by: Peter Appelros, 2017-02-17
Last revised by: Peter Appelros, 2018-02-26
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2016-10-24
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Vid förmaksflimmer ökar risken för emboliorsakad hjärninfarkt. Denna strokeform tenderar att vara allvarlig och ge omfattande funktionspåverkan. För att förebygga sådan finns det god vetenskaplig grund för använda antikoagulantia (AK), både som primär- och sekundärprofylax. Evidensen gäller dock främst medelålders, och den så kallade ”yngre-äldre”-gruppen. AK-behandling har nu mer frekvent börjat användas i åldrar kring 85-90 år, en åldersgrupp som bara för något decennium sedan knappast var aktuell för sådan behandling. Avsikten med den aktuella studien är att utifrån klinisk verklighet observera äldre strokedrabbade patienter med förmaksflimmer beträffande förekomst av stroke (infarkt eller blödning), beroende på om de har AK-behandling eller inte.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=23356   

Vetenskaplig sammanfattning

Background: Anticoagulant (AC) treatment is effective for preventing recurrent ischemic strokes in patients who have atrial fibrillation (AF). This benefit is paid by a small increase of hemorrhages. AC-related hemorrhages seem to increase with age, but there are few studies showing if the benefits of treatment persist in old age.

Methods: For this observational study, four different registers were used, among them Riksstroke, the Swedish Stroke Register. Patients who have had a recent ischemic stroke, and were 80-100 years of age and had AF, were included from 2006 through 2013. The patients were stratified into three age groups, 80-84, 85-89, and ≥90 years. Information regarding stroke severity, risk factors, drugs and comorbidities were gathered from the registers. The patients were followed with respect to ischemic or hemorrhagic stroke, other hemorrhages, or death.

Results: Of all 23,356 patients with AF, 6361 (27%) used ACs after an ischemic stroke. AC treatment was associated with less recurrent ischemic stroke in all age groups. Hemorrhages increased most in the ≥90 year age group, but this did not offset the overall beneficial effect of AC. Apart from age, no other cardiovascular risk factor or comorbidity was identified that influenced the risk of AC-associated hemorrhage. Other drugs than ACs did not influence the incidence of major hemorrhage.

Conclusions: Given the patient characteristics in this study, there is room for more patients to be treated with ACs, without hemorrhages to prevail. In nonagenarians, hemorrhages increased somewhat more, but this did not affect the overall outcome in this age stratum.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Brickebackens vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Signild Åsberg
Läkare, Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

Slutrapport

Slutrapport

Projektet är publicerat: "To Treat or Not to Treat: Anticoagulants as Secondary Preventives to the Oldest Old With Atrial Fibrillation." Stroke 2017;48(6):1617-1623

Antikoagulantia-behandling till strokedrabbade patienter med förmaksflimmer i åldrar 80 år och äldre., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209835