Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Project number : 228071
Created by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-06-12
Last revised by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2019-01-09
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2017-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Egenprovtagning för att förebygga fler fall av livmoderhalscancer, PUL-anmälan
  2. Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Varje år genomgår ca 545 000 kvinnor mellan screeningtester för att genom mikroskopisk analys av celler kunna påvisa förstadier till cancer i livmoderhalsen. Provtagningen görs på vårdcentraler av barnmorskor, proverna analyseras och utvärderas av biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker och patologer. Alla dessa yrkeskategorier är i stor brist inom hälso- och sjukvården.

Nya, förbättrade screeningmetoder för livmoderhalscancer där mikroskopisk analys av celler ersättas av analys av förekomst av humant papillomvirus finns nu tillgänglig. 

Studiernas specifika syfte är att ta reda på om egenprovtagning för HPV analys ger lika säkra resultat som den av barnmorskor utförda provtagningen för kvinnor.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Pilot:2014/122, Egenprovtagningsstudien 2017/365

Biobanksavtal

Egenprovtagningsstudien BA 58/17

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=9000   

Vetenskaplig sammanfattning

Varje år genomgår ca 545 000 kvinnor screeningtester för att genom mikroskopisk analys av celler kunna påvisa förstadier till cancer i livmoderhalsen.

Nya, förbättrade screeningmetoder för livmoderhalscancer där mikroskopisk analys av celler ersättas av analys av förekomst av humant papillomvirus, har lett till att Socialstyrelsen nu rekommenderar att utöka övre åldersgränsen för screening från 60 till minst 64 års ålder.

Studiernas specifika syfte är att ta reda på om egenprovtagning för HPV analys ger lika säkra resultat som den av barnmorskor utförda provtagningen för kvinnor. En pilotstudie (kvinnor 55-59 år) har genomförts och databearbetning pågår.

Huvustudien inkluderar kvinnor 60-69 år som kommer erbjudas egenprovtagning i samband med den barnmorskeprovtagning som erbjuds av huvudmannen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Gabriella Lillsunde Larsson
Biomedicinsk analytiker, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare
Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Lovisa Bergengren
Överläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Agneta Schröder
Forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Karin Blomberg
Professor, proprefekt, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare
Malin Kaliff
Laboratorieassistent , Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Mats G Karlsson
Överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, Medicinska vetenskaper, Forskning och utbildning

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228071