NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared
to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed
by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer.
NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared
to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed
by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer.

Project number : 228961
Created by: Ylva Storck, 2017-07-12
Last revised by: Ylva Storck, 2019-11-15
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2015-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-11-15
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer., PUL-anmälan
  2. NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till patienter ≥70 år med metastaserande colo/rectalcancer som ej kan få standardbehandling.

Syftet med studien är att jämföra 2 behandlingsalternativ.

Arm A får i första linjen K Teysuno och i andra linjen inf irinotekan.

Arm B får i första linjen reducerad dos K Teysuno samt reducerad dos inf oxaliplatin och i andra linjen reducerad dos K Teysuno samt reducerad dos inf irinotekan.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2014-000394-39

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/288 Regionala Etikprövningsnämnden Uppsala

Biobanksavtal

Finns

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   6

Vetenskaplig sammanfattning

Denna studie har som målsättning att försöka optimera den palliativa cytostatikabehandlingen vid metastaserad kolorektalcancer hos äldre patienter. Studien ska ge vägledning huruvida peroral cytostatika i form av S1 i fulldos jämfört med reducerad dos av kombinationscytostatikabehandling är lämplig behandling (ur etikansökan).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Health Care

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar

Medarbetare i projektet

Kenneth Villman
Överläkare, Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared
to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed
by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228961