Epidemiologi vid IBD
Epidemiologi vid IBD
Project number : 229331
Created by: Jonas Halfvarson, 2017-08-25
Last revised by: Jonas Halfvarson, 2019-07-27
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2011-07-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-07-27
Projektet pågår Rekrytering avslutad
2019-07-27
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Upp till 1 % av befolkningen i Sverige har idag inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Begreppet omfattar främst ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). Det är kroniska, i många fall handikappande sjukdomar som drabbar patienter i alla åldrar. Orsaken till IBD är fortfarande okänd, men senaste forskningsdata talar för att ett dysfunktionellt samspel mellan mikrobiella/andra yttre faktorer och immunförsvaret "triggar" igång sjukdomen hos genetiskt predisponerade individer. Epidemiologiska studier (studier av sjukdomsförekomst) bidrar generellt sett ökad förståelse kring faktorer som påverkar risken för sjukdom utgör därigenom underlag till att förbättra människors hälsa. Inom området inflammatoriska tarmsjukdomar har vi fortfarande begränsad kunskap kring vilka faktorer i vår omgivningsmiljö som bidrar till den ökade sjukdomsförekomsten. Vi driver studier där vi värderar förändringar i sjukdomspanoramat av IBD inom Örebros upptagningsområde över tid, dvs från 1963 och framåt.

Sammanfattning på engelska

Temporal trends in the epidemiology of IBD.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi
checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Ej tillämpbart   

Vetenskaplig sammanfattning

Analys av epidemiologiska trender inom IBD.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Epidemiologi vid IBD, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229331