Behandlingseffekt vid IBD i klinisk praxis
Behandlingseffekt vid IBD i klinisk praxis
Project number : 229421
Created by: Jonas Halfvarson, 2017-08-25
Last revised by: Jonas Halfvarson, 2019-07-27
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-07-27
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studier av olika läkemedels effekt i klinisk praxis utifrån data från svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG)

Sammanfattning på engelska

Real World data in IBD, based on the national quality registry for IBD in Sweden (SWIBREG)

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Ej tillämpbart   

Vetenskaplig sammanfattning

Analys av olika läkemedels effekt utifrån data från svenska kvalitetsregistret för IBD

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Sara Rundquist
AT-läkare, Medicinska vetenskaper, Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Isabella Visuri
Läkare, Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Carl Eriksson
Specialistläkare, Med Dr., Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Behandlingseffekt vid IBD i klinisk praxis, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229421