Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD)
Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD)
Project number : 229441
Created by: Jonas Halfvarson, 2017-08-25
Last revised by: Jonas Halfvarson, 2019-09-01
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Forskningsprogram med avsikt att identifiera och validera biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD

Sammanfattning på engelska

A multi-modal national study to identify BIOmarkers for diagnosis, therapy response and disease progression in IBD (BIO IBD)

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ej applicerbart   

Vetenskaplig sammanfattning

Nationellt forskningsprogram med avsikt att identifera biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229441