PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults
PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults
Project number : 229851
Created by: Ylva Storck, 2017-09-04
Last revised by: Ylva Storck, 2019-11-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-22
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults, PUL-anmälan
  2. PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

The study consists of 2 sequential cohorts evaluated consecutively for the feasibility, safety and toxicity, as well as long-term survival data, when using spot scanning proton beam therapy.

Part I: To assess the feasibility of using pencil beam scanning and evaluatingthe treatmenr safety in all aspects, and to assess acute toxicity in a smaller cohort of CNS patients. All toxicity data, QoL and survival data will also be included in the part II cohort.

Part II: The second part of the trial consists of all CNS patients that are reffered to the Skandion Clinic after the safety data from the first part has been evaluated by the study steering committee (ur protokollet).

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015/205 Regionala Etikprövningsnämnden Uppsala

ClinicalTrials.gov

NCT02797366

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   19 inkluderade

Vetenskaplig sammanfattning

Den primära hypotesen är att protonstrålbehandling är vältolererad för patienter med primära tumörer i centrala nervsystemet utan större inflytelse på livskvalitet under behandling och uppföljning. Akut och sen toxicitet samt morbiditet är reducerad jämfört med data från konventionell strålbehandling (ur etikansökan).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Annan

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar

Medarbetare i projektet

Eva Tegnelius
Läkare, Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229851