TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma
TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma
Project number : 229861
Created by: Ylva Storck, 2017-09-04
Last revised by: Ylva Storck, 2019-04-25
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma, PUL-anmälan
  2. TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien syftar till att fastställa röntgenbilders roll i uppföljning efter radikal kirurgi vid stadium IIb-c och III kutant malignt melanom. Randomisering 1:1 mellan uppföljning enligt nationella riktlinjer och uppföljning enligt nationella riktlinjer med tillägg av rtg x 5 och labprover.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/028 Regionala Etikprövningsnämnden Uppsala

ClinicalTrials.gov

NCT 03116412

Biobanksavtal

Finns

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 38 screenade 19

Vetenskaplig sammanfattning

Primär hypotes: Tidigare upptäckt av återfall av malignt melanom genom radiologiska kontroller förbättrar prognosen.

Sekundär hypotes: Tillägg av radiologiska kontroller och provtagning med tumörmarkör leder till tidigare upptäckt av ev återfall efter kirurgi för patienter med högrisk malignt melanom jämfört med enbart kliniska kontroller inklusive ev ultraljudsundersökning (ur etikansökan).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar

Medarbetare i projektet

Frida Jakobsson
Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229861