Artscan II: Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in patients with resectable cancer of oral cavity.
Artscan II: Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in patients with resectable cancer of oral cavity.
Project number : 230081
Created by: Ylva Storck, 2017-09-11
Last revised by: Ylva Storck, 2019-11-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2007-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-11-22
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till patienter med tumörer i munhålan med kurativ behandlingsintention.

Randomisering sker mellan preoperativ strålbehandling accelererad dos 68 Gy eller operation därefter beroende på risk för återfall ges för patienter med lågrisk postoperativ strålbehandling 60Gy, för högrisk patienter ges 66 Gy konkomittant med cisplatin.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

07-178M

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   46

Vetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till patienter med tumörer i munhålan med kurativ behandlingsintention.

Randomisering sker mellan preoperativ strålbehandling accelererad dos 68 Gy eller operation därefter beroende på risk för återfall ges för patienter med lågrisk postoperativ strålbehandling 60Gy, för högrisk patienter ges 66 Gy konkomittant med cisplatin.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Annan

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Västerbotten - Sjukhusvård - Cancercentrum Umeå workplace verified by Västerbottens läns landsting on 2018-02-22

Medarbetare i projektet

Johan Reizenstein
Onkologkliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Artscan II: Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in patients with resectable cancer of oral cavity., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230081