"DB KOL:DB2116960: A Randomized, Double-Dummy, Parallel Group,
Multicenter Trial Comparing the Efficacy and Safety of UMEC/VI (a Fixed Combination of Umeclidinium and Vilanterol) With Tiotropium In Subjects with COPD Who Continue To Have Symptoms on Tiotropium"
"DB KOL:DB2116960: A Randomized, Double-Dummy, Parallel Group,
Multicenter Trial Comparing the Efficacy and Safety of UMEC/VI (a Fixed Combination of Umeclidinium and Vilanterol) With Tiotropium In Subjects with COPD Who Continue To Have Symptoms on Tiotropium"

Project number : 230151
Created by: Lena Irvhage, 2017-09-11
Last revised by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-06-11
Rekrytering/datainsamling pågår
2015-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I den här studien vill man undersöka om ett nytt kombinationsläkemedel, umeclidinium/vilanterol (UMEC/VI), ger bättre effekt än att fortsätta behandlingen med Spiriva. UMEC och VI är båda luftrörsvidgande mediciner med lite olika sätt att verka. Studien kommer också att undersöka säkerheten med UMEC/VI.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

DB2116960

Vetenskaplig sammanfattning

I den här studien vill man undersöka om ett nytt kombinationsläkemedel, umeclidinium/vilanterol (UMEC/VI), ger bättre effekt än att fortsätta behandlingen med Spiriva. UMEC och VI är båda luftrörsvidgande mediciner med lite olika sätt att verka. Studien kommer också att undersöka säkerheten med UMEC/VI.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

"DB KOL:DB2116960: A Randomized, Double-Dummy, Parallel Group,
Multicenter Trial Comparing the Efficacy and Safety of UMEC/VI (a Fixed Combination of Umeclidinium and Vilanterol) With Tiotropium In Subjects with COPD Who Continue To Have Symptoms on Tiotropium", from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230151