"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
Project number : 230231
Created by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Last revised by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2013-12-11
Rekrytering/datainsamling pågår
2015-05-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med den här studien är att undersöka hur effektivt semaglutid är för förbättring av blodsockerkontroll hos typ 2-diabetiker jämfört med placebo (icke verksam substans). Vi vill framförallt ta reda på effekten av behandling med olika doser av oralt semaglutid jämfört med placebo, men vi kommer också att undersöka hur effektiv den orala behandlingen är jämfört med injektionsbehandling med samma läkemedel. Vi vill dessutom utvärdera hur säkerhetsprofilen och toleransen av semaglutid som ges i tablettform påverkas av hur snabbt man ökar dosen av läkemedlet när man påbörjar sin behandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

E10-E14 Diabetes mellitus

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

NN9924-3790

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med den här studien är att undersöka hur effektivt semaglutid är för förbättring av blodsockerkontroll hos typ 2-diabetiker jämfört med placebo (icke verksam substans). Vi vill framförallt ta reda på effekten av behandling med olika doser av oralt semaglutid jämfört med placebo, men vi kommer också att undersöka hur effektiv den orala behandlingen är jämfört med injektionsbehandling med samma läkemedel. Vi vill dessutom utvärdera hur säkerhetsprofilen och toleransen av semaglutid som ges i tablettform påverkas av hur snabbt man ökar dosen av läkemedlet när man påbörjar sin behandling.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes", from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230231