Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Project number : 230311
Created by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Last revised by: Lena Irvhage, 2017-12-15
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2016-09-14
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-10-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att jämföra om en tablett av Semaglutid kan förbättra blodsockerkontrollen hos typ 2 diabetiker med måttligt nedsatt njurfunktion och dess säkerhet jämfört med placebo (ingen aktiv substans)Studien kommer också att utvärdera effekten på vikt, livskvalitet, hälsa, blodvärden samt hur pass nöjd du är med behandlingen via frågeformulär.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

E10-E14 Diabetes mellitus

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

NN9924-4234

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=5  1

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att jämföra om en tablett av Semaglutid kan förbättra blodsockerkontrollen hos typ 2 diabetiker med måttligt nedsatt njurfunktion och dess säkerhet jämfört med placebo (ingen aktiv substans)Studien kommer också att utvärdera effekten på vikt, livskvalitet, hälsa, blodvärden samt hur pass nöjd du är med behandlingen via frågeformulär.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ken Eliasson
Överläkare, Avdelningen för kliniska prövningar

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230311