"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
This project is under revision
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
Project number : 230331
Created by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Last revised by: Anna Axelsson, 2019-09-10
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2014-04-23
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-02-11
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Themis, D513BC00001, PUL-anmälan
  2. "Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]", Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien görs för att undersöka om det blodproppshämmande läkemedlet Tikacrelol i tillägg till ordinarie diabetes behandling kan minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och / eller att dö av hjärtkärl sjukdom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Diagnoskod för huvuddiagnos

I00-I02 Akut reumatisk feber

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

D513BC00001

Biobanksavtal

1404 2 2013 498

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=10  21

Vetenskaplig sammanfattning

Studien görs för att undersöka om det blodproppshämmande läkemedlet Tikacrelol i tillägg till ordinarie diabetes behandling kan minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och / eller att dö av hjärtkärl sjukdom.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ulrika Larsson
Studiekoordinator, AKP, Avdelningen för kliniska prövningar, KFC, FoU-enheten, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]", from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230331