SLT4501, Smerud/Mundipharma. A single-arm, open-label, multicentre, non-randomised, study to assess the effect and tolerability of standardised laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant or non-malignant pain that requires around-the-clock opioid therapy.
SLT4501, Smerud/Mundipharma. A single-arm, open-label, multicentre, non-randomised, study to assess the effect and tolerability of standardised laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant or non-malignant pain that requires around-the-clock opioid therapy.
Project number : 230381
Created by: Jill Kjellberg Eriksson, 2017-09-12
Last revised by: Jill Kjellberg Eriksson, 2017-09-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2013-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien är en singelarm, öppen, multicenter, icke randomiserad studie för att bedöma effekten och tolerabiliteten av standardiserade laxermedel vid opioid-inducerad förstoppning hos patienter som lider av malign eller icke-malign smärta som kräver dygnet runt opioid behandling

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

IV

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2013-000180-81

Protokollnummer på prövningen

SLT 4501

Vetenskaplig sammanfattning

Studien är en singelarm, öppen, multicenter, icke randomiserad studie för att bedöma effekten och tolerabiliteten av standardiserade laxermedel vid opioid-inducerad förstoppning hos patienter som lider av malign eller icke-malign smärta som kräver dygnet runt opioid behandling

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

SLT4501, Smerud/Mundipharma. A single-arm, open-label, multicentre, non-randomised, study to assess the effect and tolerability of standardised laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant or non-malignant pain that requires around-the-clock opioid therapy., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230381