Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial
Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial
Project number : 230981
Created by: Tamara Blomerus, 2017-09-26
Last revised by: Tamara Blomerus, 2019-09-06
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-10-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial, PUL-anmälan
  2. Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Inflammation tros spela en central roll för uppkomsten och utveckling av åderförkalkning  och att beläggningar i hjärtats kärlvägg (plaque) brister. Det finns dokumentation som tyder på att olika bakterier och virus kan finnas i kärlskadorna i hjärtats kärlvägg, men antibiotika och virusbromsande läkemedel har inte kunnat minska antalet hjärtsjukdomar. Samband mellan influensa och hjärt-kärlsjukdom finns sedan tidigare beskrivet i litteraturen. Denna studie vill undersöka om influensavaccination av patienter med hjärtinfarkt är bättre än ingen vaccination när det gäller att minska hjärt-kärlsjukdomar.

Sammanfattning på engelska

In a multicenter, prospective, randomized registry-based controlled clinical trial to compare influenza vaccination and placebo in reduce in future major adverse cardiac and cerebrovascular events in patient with myocardial infarction.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

IV

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2014-001354-42

Protokollnummer på prövningen

IAMI-2014

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/264

ClinicalTrials.gov

NCT01093404

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=4400   

Vetenskaplig sammanfattning

..

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Annan
Övrigt - Stiftelse - Alla stiftelser
Statligt - Övrigt - Övrigt

CRO - Contract Research Organization

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Fredrik Calais
Överläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Karin Johansson
Sjuksköterska, Hjärt- lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Anna Mattsson
Sjuksköterska, Hjärt- lungkliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Ole Fröbert
Överläkare, Adjungerad Professor, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Slutrapport

Publikationer

  1. Fröbert O, Götberg M, Angerås O, Jonasson L, Erlinge D, Engstrøm T, Persson J, Jensen SE, Omerovic E, James SK, Lagerqvist B, Nilsson J, Kåregren A, Moer R, Yang C, Agus DB, Erglis A, Jensen LO, Jakobsen L, Christiansen EH, Pernow J.
    Am Heart J. 2017:189:94-102.

Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230981