IFR Swedeheart
IFR Swedeheart
Project number : 232471
Created by: Tamara Blomerus, 2017-10-16
Last revised by: Tamara Blomerus, 2019-11-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-10-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. iFR Swedeheart, PUL-anmälan
  2. IFR Swedeheart, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien är en randomiserad studie på patienter med stabil kärlkramp eller instabil kranskärlssjukdom som planeras genomgå kranskärlsröntgen och där ansvarig läkare bedömer att det finns en klinisk indikation för att genomföra tryckmätning. Efter kranskärlsröntgen randomiseras patienterna till iFR eller FFR och den ansvariga läkaren utför sedan undersökningen enligt randomiseringen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

-

ClinicalTrials.gov

NCT02166736

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Centrum för klinisk medicinsk forskning

Medarbetare i projektet

Ole Fröbert
Överläkare, Adjungerad Professor, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Johan Josefsson
Sjuksköterska, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Annika Eriksson
Ssk/ rtg ssk/ forskn ssk, Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

IFR Swedeheart, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/232471