Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump LVAD som permanent behandling vid svår hjärtsvikt.
Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump LVAD som permanent behandling vid svår hjärtsvikt.
Project number : 232501
Created by: Tamara Blomerus, 2017-10-16
Last revised by: Tamara Blomerus, 2019-11-20
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-13
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Swevad, PUL-anmälan
  2. Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump LVAD som permanent behandling vid svår hjärtsvikt., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Akronym

Swevad

Populärvetenskaplig sammanfattning

Målsättningen är att i en randomisead kontrollerad studie jämföra långtidsbehandling med vänsterkammarassist med optimal medicinsk behandling hos patienter med terminal hjärtsvikt som är olämplig för hjärttransplantation.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av medicinteknisk utrustning och produkt

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

-

ClinicalTrials.gov

NCT02592499

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=5   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Statligt - Övrigt - Övrigt

Medarbetare i projektet

Anna Mattsson
Sjuksköterska, Hjärt- lungkliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska
Barna Szabó
specialistläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump LVAD som permanent behandling vid svår hjärtsvikt., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/232501