Prevelence of pain and discomfort from root-filled teeth.
Prevelence of pain and discomfort from root-filled teeth.
Project number : 232601
Created by: Jakob Sjögren, 2017-10-17
Last revised by: Jakob Sjögren, 2019-05-06
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Prevalence of pain and discomfort from root-filled teeth., PUL-anmälan
  2. Prevelence of pain and discomfort from root-filled teeth., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Varje år blir ungefär 300 000 tänder i Sverige rotfyllda. Trots att behandlingen är så pass vanlig är kunskaperna om hur de rotfyllda tänderna utvecklas över tid begränsade.

Såväl Socialstyrelsen som SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har därför efterlyst mer forskning om rotfyllda tänder.

Målet med studien är att undersöka hur vanligt det är med smärta och obehag från rotfyllda tänder samt hur dessa symptom yttrar sig hos vuxna patienter som regelbundet besöker Folktandvården i Region Örebro Län. Ett andra mål är att undersöka om det finns en association mellan förekomst av smärta eller obehag och hur det ser ut på röntgenbilder samt att undersöka hur olika kliniska och självrapporterade karaktäristika förhåller sig till smärta eller obehag.

Vuxna patienter (minst 20 år) med minst en rotfylld tand som skulle genomgå sin regelbundna undersökning hos allmäntandvården april 2015 blev tillfrågade om de ville delta eller ej.

De undersöktes kliniskt och med röntgenbilder samt fick besvara en enkät om hälsan samt förekomst av käkproblem och om de hade någon kronisk smärta i kroppen. De patienter med smärtsamma rotfyllda tänder fick fylla i en andra enkät med frågor om enbart smärtan från den rotfyllda tanden.

Sammanfattning på engelska

To investigate the frequency and characteristics of pain and discomfort associated with root-filled teeth in adult patients regularly attending the public dental service in Örebro County, Sweden. A secondary aim was to asses if there was an association between pain symptoms and periapical status represented by radiographic appearance and to explore the impact of clinical and self-reported characteristics of pain and discomfort.

A screening procedure of all adult patients (aged 20 or older) scheduled for routine check-up in April 2015 was performed in order to find those with at least one root-filled tooth. All patients with one or more root-filled teeth were asked to participate. The examination comprised clinical and radiographic inspections, a questionnaire on general health and a second questionnaire for root-filled teeth associated with pain and discomfort.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/197

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1395798596 

Vetenskaplig sammanfattning

Prevalence of pain and discomfort from root-filled teeth

Rationale

The prevalence and impact of pain and other symptoms associated with root-filled teeth in the general population are largely unknown. The primary aim of this cross-sectional observational study is to investigate the frequency of pain and discomfort from root-filled teeth in a population of adults who regularly visit the public dental service in Sweden. The association between pain symptoms and periapical status, represented by radiographic appearance, will be examined.

Proposed methodology

The study is set up in the region of Örebro county, Sweden. The region has approximately 230,000 adults (age 20+) inhabitants. The region has 23 public dental service clinics, and about 40% of adults >20 years visit one of the clinics more or less regularly. By examining all the available digital x-rays of the dental records of the patients scheduled for a routine check-up in April 2015, all patients with at least one root-filled tooth were identified and invited to participate. Every identified root-filled tooth was included. The examination and data collection comprised:

– Patient-reported pain, discomfort and swellings from the root-filled tooth and disability induced by such pain are recorded in an interviewer-assisted questionnaire, as well as patient report on any present or recent intake of prescribed and over-the-counter medications (analgesics, antibiotics) for pain or discomfort. The questionnaire also screens for TMD pain and records information on general health and occurrence of other chronic pain conditions.

– Clinical assessment of dental restorations, periodontal status in the root-filled tooth along with testing for pain on percussion and apical palpation, and examination for swellings and sinus tracts.

– Radiographic examination of the root-filled tooth by intraoral periapical images with all apices clearly visible was performed.

The primary clinical outcome measure will be pain associated with a root-filled tooth. Radiographically observed radiolucency associated with the root-filled tooth will be the determinant for periapical diagnosis. This assessment was made by the examining dentist. Clinical findings as well as self-reported pain characteristics will be examined for association with periapical status using appropriate correlation methods.

Data collection started spring 2015 and finished last December 2015.

The study was approved by the regional Ethics Review Board in Uppsala, the regional Committee for Ionizing Radiation Protection in Örebro, and the regional Public Dental Health Service in Örebro county before implementation.

Expected outcome

We collected data from approximately 550 individuals with 1,257 root-filled teeth. 21.6 % display radiographic signs of apical periodontitis. Since the population of Örebro county compares well with the population in Sweden in terms of demographic variables we expect our results to be a fair representation of the population of adult individuals in Sweden who regularly visit a dentist (the public dental service) with a precision of ± 2% at 95% confidence level. These calculations are based on data from Örebro county Public Dental Health clinics years 2011–2013, demographic data (SCB), and available epidemiological studies.

The following questions will be answered:

  • What is the prevalence of painful root-filled teeth in a cohort of individuals attending public dental service on a regular basis?
  • How frequent is pain and discomfort in root-filled teeth with apical periodontitis?
  • What clinical and self-reported characteristics are correlated to the occurrence of pain and discomfort from root-filled teeth?

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Folktandvården - Verksamhetsutveckling - Odontologiska forskningsenheten workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Högskolor - Malmö högskola - Fakultet för odontologi
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för odontologi - Sektion 1 - Avd för endodonti workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Sponsor

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Folktandvården - Verksamhetsutveckling - Odontologiska forskningsenheten workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Miscellaneous - Miscellaneous
Statligt - Högskolor - Malmö högskola - Fakultet för odontologi
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Övrigt workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Maria Pigg
Universitetslektor, Fakultet för odontologi
Thomas Kvist
Universitetslektor/ Övertandläkare, Institutionen för odontologi, Specialisttandvård
Alf Eliasson
övertandläkare, Odontologiska forskningsenheten, Enhet Protetik, Parodontiologi/Implantat, Endodonti

Slutrapport

Publikationer


Prevelence of pain and discomfort from root-filled teeth., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/232601