ITRA-AF
ITRA-AF
Project number : 233581
Created by: Karin Johansson, 2017-10-23
Last revised by: Karin Johansson, 2019-08-23
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-01-25
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-23
Projektet pågår Rekrytering avslutad

Registeranmälan

  1. ITRA-AF, PUL-anmälan
  2. ITRA-AF, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Undersökning av kort- och långsiktiga effekter av flimmerablation på förmaksfunktion.

Sammanfattning på engelska

Impact of transcatheter radiofrequency ablation on atrial function in treatment of atrial fibrillation.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   30

Vetenskaplig sammanfattning

Undersökning av kort- och långsiktiga effekter av flimmerablation på förmaksfunktion.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Dritan Poçi
överläkare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

ITRA-AF, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/233581