Lungcancer, molekylärpatologiska studier
Lungcancer, molekylärpatologiska studier
Project number : 233881
Created by: Mats G Karlsson, 2017-10-25
Last revised by: Mats G Karlsson, 2017-10-25
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1997-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Forskningsregister lungcancer, PUL-anmälan
  2. Lungcancer, molekylärpatologiska studier, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Lungcancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna och är även start associerat till rökning. Olika faktorer och så kallade biomarkörer för tumörutveckling studeras och kopplas i relation till typ av cancer, kön, ålder, riskfaktorer. Metodstudier ingår också.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Örebro 2002 293?

Vetenskaplig sammanfattning

Lungcancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna och är även start associerat till rökning. Olika faktorer och så kallade biomarkörer för tumörutveckling studeras och kopplas i relation till typ av cancer, kön, ålder, riskfaktorer. Metodstudier ingår också.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper

Lungcancer, molekylärpatologiska studier, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/233881