Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas II studie, KML
This project is under revision
Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas II studie, KML
Project number : 234731
Created by: Erik Ahlstrand, 2017-11-03
Last revised by: Anna Axelsson, 2019-09-10
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2017-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Dastop 2 är en studie för patienter med KML- Kronisk Myeloisk Leukemi i kronisk fas, där fokuset är att behandla dessa patienter med ett läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Tyrosinkinashämmare ges till dessa patienter för att det har möjlighet att blockera det felaktiga protein som produceras av leukemicellerna, en form av bromsmedicin. Denna studie syftar till att behandla med Tyrosinkinashämmare ytterligare behandlingsomgång efter tidigare utsättningsförsök av denna typ av läkemedel. Studien ställer upp olika krav för hur länge patienten måste ha behandlats med tyrosinkinashämmare i tidigare behandlingar. Med det menas att patienterna kan bara inkluderas i studien om de följt ett visst behandlings- samt utsättningsschema. Under behandlingen med tyrosinkinashämmaren i denna studie kommer det att utföras särskilda blodprovstagningar för att utvärdera den respons som erhålls under behandlingen, men även för att försöka identifiera olika faktorer som leder till att responsen vidmakthålls. Specialistläkare inom Hemtologi bedömer vilka patienter som kan delta i studien och tillfrågar dem.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Hematologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2016-004106-34

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/513

ClinicalTrials.gov

DASTOP 2/1.0 (October 17 th, 2016)

Biobanksavtal

BA20/17

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=3-4   

Vetenskaplig sammanfattning

Main objective:

Assessment of treatment-free remission (persistance of MMR) after second attempt of TKI discontinuation in patients who failed a relapsed in the EURO-SKI study or under EURO-SKI like conditions. patients must have recieved least three years of further TKI treatment of wich the two last years should be dasatinib. The patients must have been in MR 4 for at least one year (protokoll version nº 06, s.2)

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas II studie, KML, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234731