Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Project number : 235801
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-11-23
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-02-01
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1981-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1982-06-30
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Graviditetsprojektet, 1981-1991 Projektledare Gunnar Ahlborg jr, PUL-anmälan
  2. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  3. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro län. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  4. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  5. Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Olika miljöfaktorer kan ha betydelse för förlopp och utgång av graviditet. Ett flertal kemiska ämnen är mutagena och fosterskadande. Tunga belastningar diskuteras också som orsak till missfall. Relativt få undersökningar har studerat sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och frekvensen missfall, missbildningar, dödfödda barn och födelsevikt i olika yrkesgrupper. De undersökningar som utförts har varit retrospektiva fallkontrollstudier vilket kan medföra osäkerhet avseende exposition och andra bakgrundsdata. Detta projekt avser att utvidga en pågående prospektiv studie av graviditetsutfallet för kvinnor som kontrolleras på mödravårdscentralerna i Örebro. Graviditetsutfallet relateras till yrke, arbetsplats och exposition. Dessutom kartläggs tidigare graviditetsutfall, ålder, rök- och alkoholvanor mm. Uppgifterna inhämtas via frågeformulär när kvinnan skrivs in på mödravårdscentralen, vilket vanligtvis sker under första tredjedelen av graviditeten. Fem månaders erfarenhet visar att svarsfrekvensen är mycket hög (cirka 98 %) och att frågeformulären är mycket väl ifyllda. Under projekttiden studeras på detta sätt cirka 2000 graviditeter varav uppskattningsvis 200-250 kommer att sluta i missfall. För cirka 50 kvinnor planeras en objektiv arbetsmiljöutredning av yrkeshygieniker. Jämförelser kan därvid göras med de expositionsuppgifter kvinnan uppgivit i frågeformuläret. Frekvensen missfall och medelfödelsevikten för olika grupper kan användas som referensmaterial för hela regionen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Doktorsavhandling

Epidemiological studies on occupational factors and pregnancy outcome / by Gunnar Ahlborg jr Ahlborg, Gunnar, jr, 1948- (författare) ISBN 91-7045-064-1 (Arbetsmiljöinstitutet) Solna : Arbetsmiljöinstitutet ; 1990 Engelska 65 s. Serie: Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 1990:14 Serie: Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 309

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapporten kan beställas från Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro.

Publikationer

  1. Linköping: Linköping Universitet; 1990. ISBN 91-7045-064-1.

Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235801