Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Project number : 235821
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-11-23
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-02-01
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1982-07-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1983-06-30
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Graviditetsprojektet, 1981-1991 Projektledare Gunnar Ahlborg jr, PUL-anmälan
  2. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  3. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro län. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  4. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  5. Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Olika miljöfaktorer kan ha betydelse för förlopp och utgång av graviditet. Ett flertal kemiska ämnen är mutagena och fosterskadande. Tung belastning diskuteras också som orsak till missfall. Relativt få undersökningar har gjorts för att studera samband mellan arbetsmiljöfaktorer och frekvensen missfall, missbildningar, dödfödda barn och födelsevikt i olika yrkesgrupper. De undersökningar som utförts har varit retrospektiva vilket kan medföra osäkerhet avseende exposition och andra bakgrundsdata. Detta projekt avser att utvidga en pågående studie av graviditetsutfallet hos kvinnor som kontrolleras på mödravårdscentralerna i Örebro. Graviditetsutfallet relateras till yrke, arbetsplats och exposition. Dessutom kartläggs tidigare graviditetsutfall, ålder, rök- och alkoholvanor mm. Uppgifterna inhämtas via frågeformulär när kvinnan skrivs in på mödravårdscentralen. Samtliga graviditeter i Örebro har följts med avseende på graviditetsutfall sedan drygt ett år. 931 kvinnor har besvarat frågeformuläret. Projektet föreslås nu omfatta alla graviditeter som registreras vid mödravårdscentralerna i hela Örebro län under perioden 820701-830630. Därvid kommer data från sammanlagt 5000-6000 graviditeter att kunna bearbetas. För cirka 50 kvinnor planeras en objektiv arbetsmiljöutredning av yrkeshygieniker som inte har kännedom om den enskilda kvinnans graviditetsutfall. Jämförelser kan därvid göras med de uppgifter kvinnan uppgivit i frågeformuläret.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Doktorsavhandling

Epidemiological studies on occupational factors and pregnancy outcome / by Gunnar Ahlborg jr Ahlborg, Gunnar, jr, 1948- (författare) ISBN 91-7045-064-1 (Arbetsmiljöinstitutet) Solna : Arbetsmiljöinstitutet ; 1990 Engelska 65 s. Serie: Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 1990:14 Serie: Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 309

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapporten kan beställas från Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro.

Publikationer

  1. Linköping: Linköping Universitet; 1990. ISBN 91-7045-064-1.

Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235821