Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Project number : 235831
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-11-23
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-02-01
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1987-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1988-06-30
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Graviditetsprojektet, 1981-1991 Projektledare Gunnar Ahlborg jr, PUL-anmälan
  2. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  3. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro län. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  4. Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro. Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning
  5. Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Företagshälsovården möter allt oftare frågor angående risker för fosterskador till följd av exponering i arbetsmiljön. En kartläggning av graviditetsutfallet inom en exponerad grupp kan i sådana sammanhang bli aktuell. Detta medför speciella svårigheter, särskilt när det gäller att tolka resultaten. Projektet avser att utveckla och testa ett system för kartläggning och bedömning av graviditetsutfallet i grupper av exponerade kvinnor. Utprövning av frågeformulär med manual innehållande bakgrundsinformation, tillämpningsföreskrifter samt förslag till resultatsammanställning och strategi för vidare åtgärder sker i samarbete med företagshälsovård. Systemet prövas på minst tre exponerade grupper om vardera cirka 50‑300 kvinnor. Efter utvärdering sammanfattas erfarenheterna till ett "paket” bestående av information/utbildning till företagshälsovårdspersonal, definitivt frågeformulär med manual samt förslag till strategi för hantering av frågor angående samband mellan miljöfaktorer och graviditetsutfall i exponerade grupper inom företagshälsovården.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Doktorsavhandling

Epidemiological studies on occupational factors and pregnancy outcome / by Gunnar Ahlborg jr Ahlborg, Gunnar, jr, 1948- (författare) ISBN 91-7045-064-1 (Arbetsmiljöinstitutet) Solna : Arbetsmiljöinstitutet ; 1990 Engelska 65 s. Serie: Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 1990:14 Serie: Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 309

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapporten kan beställas från Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro.

Publikationer

  1. Linköping: Linköping Universitet; 1990. ISBN 91-7045-064-1.

Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård
Projektledare Gunnar Ahlborg jr, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235831