Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade
This project is under revision
Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade
Project number : 236191
Created by: Erik Nilsson, 2017-11-30
Last revised by: Erik Nilsson, 2019-10-03
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2011-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-01-01
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Registeranmälan

  1. Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade, PUL-anmälan
  2. Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Hjärtrytmrubbningar är mycket vanliga hos personer i dialys. Förmaksarytmier leder till ökad sjuklighet och kammararytmier till sämre prognos. Risken för plötslig hjärtdöd är hundrafalt ökad.

Förändringar i hjärtats struktur och elektriska funktion kan vara en del av förklaringen till den ökade risken för rytmrubbingar. Binjurehormonet aldosteron är kopplat till förändringar i hjärtat såsom vänsterkammarförstoring, inflammation, bindvävsomvandling av hjärtmuskeln och “elektrisk remodellering”. Dessa tillstånd föreligger i ökad grad hos njursjuka som behandlas med dialys. Vår hypotes är att farmakologisk blockering av aldosteronets effekt kan minska förekomsten av rytmrubbningar.

Studier på njursjuka och dialysbehandlade har visat att aldosteronreceptorblockerande läkemedel är säkra och har effekt på vänsterkammarförstoring, kärlstelhet och förtjockning av halsartärernas väggar (carotis intima-media tjocklek). Effekt på rytmrubbningar har ej undersökts.

Sammanfattning på engelska

Arrhythmias are common in hemodilayis patients. We investigate the effect of mineralocorticoid receptor blocker spironolactone on heart rate variability, vascular stiffness and ventricular extrasystolic beats in hemodialysis patients.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

N17-N19 Njursvikt

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

Eu-nr 2011-002773-39

Protokollnummer på prövningen

82828282

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2011/316

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=30  29

Vetenskaplig sammanfattning

Datainsamligen är slutförd. Inklusionperioden förlängas något då alla valbara patienter i hemodialys på de två orterna hade tillfrågats. Vi inkluderade 29 patienter i en cross-over studie. Analys av EKG-data och ekocardiografi har dragit ut på tiden.

Materialet har använst för en medicine magisteruppsats, två konferensabstracts, ett manus inskickat, ett manus pågående.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/236191