Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008
Projektledare Jessica Westerlund och Håkan Westberg
Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008
Projektledare Jessica Westerlund och Håkan Westberg

Project number : 236431
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-04
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2008-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2016-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008 Projektledare Håkan Westberg, PUL-anmälan
  2. Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008 Projektledare Jessica Westerlund och Håkan Westberg, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Badhuspersonal besväras av sin arbetsmiljö

I badhus används olika slags desinficerande ämnen för att hålla vattnet rent och fräscht, oftast natriumhypoklorit. Ju mer förorenat vatten, desto högre koncentration av klor behövs, vilket kan ge vissa hälsoeffekter.
– Eftersom medarbetare på badhus runtom i vår region hörde av sig och berättade om sina besvär i arbetsmiljön ville vi undersöka hur luftvägshälsan ser ut, berättar Jessica Westerlund, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljömedicin i Örebro.
Mätningar av trikloraminer och trihalometaner genomfördes på åtta kommunala badhus i Mellansverige 2007-2009. Undersökningen visar att de halter de drabbade har exponerats för är lägre än vid liknande europeiska mätningar.
Däremot rapporteras besvär från ögon- och nässlemhinnor oftare hos badhuspersonal jämfört med oexponerade grupper. Studien visar också påverkan på luftvägarna hos de exponerade efter en arbetsdag.
– I dag finns det inget yrkeshygieniskt gränsvärde i Sverige för trikloramin men vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att vi får ett gränsvärde till slut, säger Jessica Westerlund.
– En framtida uppgift vore att mäta trikloraminer i luft alla typer av bad så att vi tar reda på hur exponeringen ser ut även för de som badar, säger Jessica Westerlund.
– Hypoklorit reagerar med kväveinnehållande ämnen i badvattnet som till exempel hudflagor, saliv och urin. Därför är det viktigt att alla besökare duschar innan badet, säger Jessica Westerlund.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2006/264 och 2006/349

Biobanksavtal

BA 18/08

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Occupational exposure to trichloramine and trihalomethanes: adverse respiratory and ocular effects among Swedish indoor swimming pool workers

Westerlund, Jessica

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.

2016 (Engelska)

Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)

Abstract [en]

Occupational exposure in swimming pool facilities related to disinfection by-products (DBPs) has been an issue for the last 15 years. Trichloramine (NCl3) and trihalomethanes (THMs) are DBPs formed in swimming pool water following a reaction between organic matter containing nitrogen or organic or inorganic matter, and chlorine. Due to its volatility, trichloramine can easily evaporate into the air and cause nausea and irritation of the eyes and upper airways. Symptoms are likely to be particularly pronounced in those suffering from asthma. Chloroform is the dominant THM in swimming pool atmospheres and is classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as being possibly carcinogenic to humans. There are no adverse health effects reported among swimming pool employees due to occupational exposure levels of THMs found in the air at swimming pools.

There is no OEL for trichloramine adapted in Sweden, but some reference values and recommendations based on stationary measurements at the pool side are available. In 2006, the World Health Organisation (WHO) recommended a reference value for trichloramine of 500 μg/m3. The Swedish OEL for chloroform is 10 000 μg/m3.

This thesis describes research into the occupational exposure to airborne trichloramine and THMs in eight Swedish indoor swimming pool facilities and the investigation into the prevalence of adverse health effects, manifesting primarily as ocular and respiratory symptoms.

Concentrations of trichloramine and chloroform in Swedish indoor swimming pool facilities were found to be in the same range or lower compared to previous studies in other countries. The trichloramine concentrations varied between 1 and 240 μg/m3 for the personal sampling and between 1 and 640 μg/m3 for the stationary sampling. Personal trichloramine levels in the high-exposure group were more than 60% higher compared to the corresponding stationary measurements. The exposed group had a higher frequency of self-reported ocular and nasal symptoms compared to the controls. A significant difference in the concentration of exhaled FENO over a work shift with an increase in the exposed group, indicated acute airway inflammation due to respiratory irritant agent exposure. Although a dose-response effect could not be established, the results indicate an elevated risk of occupational health problems in indoor swimming pools and calls for an OEL to be established, based on personal sampling.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor Örebro: Örebro university , 2016. , 45 s.

Nationell ämneskategori Annan medicinsk grundvetenskap

Forskningsämne Biomedicin

Identifikatorer URN: urn:nbn:se:oru:diva-51601

OAI: oai:DiVA.org:oru-51601

DiVA: diva2:951325

Delarbeten

1. Occupational Exposure to Trichloramine and Trihalomethanes in Swedish Indoor Swimming Pools: Evaluation of Personal and Stationary Monitoring

2. Respiratory and ocular symptoms among employees at Swedish indoor swimming pools

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Håkan Westberg
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Jessica Westerlund
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Slutrapport

Publikationer


Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008
Projektledare Jessica Westerlund och Håkan Westberg, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/236431