Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010
Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010
Project number : 237661
Created by: Yaroslava Zhulina, 2017-12-08
Last revised by: Yaroslava Zhulina, 2019-11-01
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-01
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I den nuvarande studien ämnas att undersöka mortalitet över tid och dödsorsaker i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi
checked Gastroenterologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Drn 2010/304

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=600   

Vetenskaplig sammanfattning

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som tillsammans med ulcerös kolit drabbar upp till 2% av befolkningen i Sverige. Sjukdomen drabbar alla åldrar och medför sänkt livskvalite, handikappande symptom, behov av kirurgi och livslång medicinering. I Örebro upptagningsområde studerades kohorten av alla patienter som insjuknat i Crohns sjukdom 1963-1987. Studierna påvisade stigande incidens och prevalens, samt rökning som stark riskfaktor för utveckling av Crohns sjukdom. Nyligen utvidgade vår forskargrupp tidigare studier och föjlde upp den populationsbaserade kohorten 1968-2010. Den långa uppföljningstiden på över 40 år har gett möjlighet att påvisa förändringar i insjuknandeålder och andra kliniska kärakteristika vid diagnos över tid, förändringar i kirurgitraditionen och gynnsam effekt av tidig diagnos och tidig insättning av specifik behandling.

I den nuvarande studien ämnas att undersöka mortalitet över tid och dödsorsaker i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde, kliniska variabler som bidrar till mortalitet vid Crohns sjukdom, samt besvara frågan på hur säkra är nuvarande terapier vid Crohns sjukdom (immunsupprimerande / biologiska läkemedel).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde väster - Kliniken för medicin och geriatrik Karlskoga lasarett workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ruzan Udumyan
Epidemiolog, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Jonas Halfvarson
Överläkare, Medicinska kliniken, Medicinska vetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare
Curt Tysk
Läkare, Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/237661