Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinEsS, 1995
Projektledare Margot Frisk
Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinEsS, 1995
Projektledare Margot Frisk

Project number : 238211
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-11
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-03-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1995-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2006-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinnEsS, 1995 Projektledare Margot Frisk, PUL-anmälan
  2. Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinEsS, 1995 Projektledare Margot Frisk, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studiens syfte var att bedöma prevalens- och riskfaktorprofilerna för respiratoriska symptom, astma och kronisk bronkit i Helsingfors och jämföra dessa resultat med de för Sverige och Estland. Andra viktiga mål var att utvärdera förekomsten och determinanterna av typ 1-sensibilisering i Helsingfors.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Materials and methods: This presentation is a part of a large epidemiological study in Finland, Estonia and Sweden (FinEsS). The first part of the study consisted of a postal questionnaire in 1995-1996 distributed to subjects in eight study centres. The study population in each centre was a population-based random sample designed to be representative of the general population. The original study sample in Helsinki consisted of 8000 subjects aged 20-69 years, 6062 (76%) of whom participated. Comparisons between countries were based on a narrower age group, 20-64 years, since 64 years was the upper age limit used in the original study in Estonia. Thus, altogether 58 661 subjects aged 20-64 years were invited to participate in Finland, Sweden and Estonia, and 44 483 (76%) did so. The second part of the study was a clinical study with a structured interview, lung function measurements and skin-prick tests with 15 common allergens. This thesis reports only the results of the prick tests in Helsinki. Of the 1200 subjects invited to participate in Helsinki, 643 (54%) consented. Skin-prick tests were performed on subjects ≤ 60 years of age; thus, a total of 498 tests were done.

Results: In Helsinki, the prevalence of physician-diagnosed asthma was 6.6% and of physician-diagnosed chronic bronchitis 3.7% among subjects aged 20-69 years. Comparison of the results between Finland, Sweden and Estonia in subjects 20-64 years of age revealed the highest prevalence of physician-diagnosed asthma in Sweden, 7.8%, while the prevalence in Finland was 5.9% and in Estonia 2.0% (p<0.001). The prevalence of physician-diagnosed asthma among those aged 20-29 years was 7.9% in Stockholm, 6.3% in Helsinki and 2.8% in Tallinn. Asthma-related symptoms were most common in Estonia, and among those with typical asthma symptoms the diagnosis of asthma was least likely in Estonia. Physician-diagnosed chronic bronchitis was reported to be 10.7% in Estonia, 3.1% in Sweden and 2.9% in Finland among subjects aged 20-64 years (p<0.001). Among those aged 20-29 years, 7.6% in Tallinn reported physician-diagnosed chronic bronchitis, while the prevalence estimates were 1.4% in Stockholm and 1.3% in Helsinki. The prevalence of smoking was similar for women in all three countries, around 30%, but large differences in smoking habits were present among men; 60% of Estonian, 39% of Finnish and 28% of Swedish men smoked. Skin-prick tests in Helsinki revealed a high prevalence of sensitization, 46.9%. For subjects aged 26-39 years, the prevalence was highest, 56.8%, and 23.7% were sensitized to at least four allergens. The most common sensitizing allergen was the dog. Sensitization to multiple allergens was associated with a high prevalence of asthma and allergic rhinitis.

Conclusions: Compared with earlier Finnish studies, a higher prevalence of asthma and a lower prevalence of chronic bronchitis were found in Helsinki. The prevalence of physician-diagnosed chronic bronchitis was low in Helsinki, with only one-fifth of subjects fulfilling the symptom criteria for chronic bronchitis reporting having a diagnosis of chronic bronchitis. The prevalences of asthma and chronic bronchitis were similar in Finland and Sweden, but in Estonia physician-diagnosed asthma was less common and physician-diagnosed chronic bronchitis more common, particularly among young subjects. Further analyses revealed that the diagnosis of asthma was favoured in Finland and Sweden, while the diagnosis of chronic bronchitis was more likely in Estonia for subjects with the same symptoms. Allergic sensitization was common in Helsinki. Our findings of multiple sensitization also speak in favour of evaluating the degree of sensitization when assessing allergies.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Department of Allergy, Skin and Allergy Hospital, Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine and  Department of Pulmonary Medicine, Helsinki University Central Hospital Lung and Allergy Research, National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Prevalence and determinants of respiratory symptoms, asthma, chronic bronchitis and allergic sensitization in Helsinki

A comparison between Finland, Sweden and Estonia The FinEsS studies – Helsinki I

Paula Pallasaho

ACADEMIC DISSERTATION

ISBN 952-92-0688-7 (pbk.) ISBN 952-10-3315-0 (PDF) Helsinki University Printing House Helsinki 2006


Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinEsS, 1995
Projektledare Margot Frisk, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/238211