Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002
Projektledare Katja Boersma
Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002
Projektledare Katja Boersma

Project number : 238341
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-12
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-03-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2002-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2005-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002 Projektledare Katja Boersma, PUL-anmälan
  2. Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002 Projektledare Katja Boersma, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Denna avhandling fokuserade på betydelsen av rädsla och undvikande i utvecklingen av långvarig ryggsmärta. Det första syftet var att studera när och hur kognitiva, affektiva och beteendefaktorer påverkar varandra i utvecklingen av långvarig smärta och funktionshinder. Smärta och sambandet mellan psykologiska riskfaktorer och dysfunktion studerades, liksom inbördes samband mellan psykologiska riskfaktorer hos individer.

Resultatet av studierna i denna avhandling tyder på att vi måste tilldela de psykologiska processerna en nyckelroll, som smärtrelaterad rädsla, depression och undvikande, i våra ansträngningar att förstå utvecklingen av bestående ryggsmärta. 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem: implications for secondary prevention

Boersma, Katja

Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

ORCID-id: 0000-0001-9429-9012

2005 (Engelska)

Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)

Alternativ titel

Betydelsen av rädsla och undvikande i utvecklingen av ett långvarigt smärtproblem : implikationer för sekundär prevention (Svenska)

This dissertation focused on the role of fear and avoidance in the development of a persistent back pain problem. The first aim of this dissertation was to study when and how cognitive, affective and behavioral factors influence one another in the development of persistent pain and disability. The moderating role of pain duration on the relationship between psychological risk factors and dysfunction was studied, as well as the interrelationships between psychological risk factors within individuals.

The results suggest that pain duration may moderate the relationship between some of the psychological risk factors and function. In study two, depression and function were interrelated independent of stages of chronicity while the strength of the relationship between fear of movement and function increased across the stages. Further, the results suggest that there may be individual variability in the importance of psychological risk factors and in how these factors are interrelated within individuals. In study one and three profiles of psychological functioning emerged that were characterized by pain-related fear with and without depressed mood, by depressed mood only, and by low pain-related fear and no depressed mood. These profiles were meaningfully related to future disability.

The second aim of this dissertation was to test a new treatment that is designed to match patients with high levels of fear and avoidance. The results of study four show that this exposure treatment can produce significant decreases in fear and increases in function.

The results of the studies in this dissertation suggest that we need to assign a key role to psychological processes such as pain-related fear, depressed mood, and avoidance in our efforts to understand the development of persistent back pain disability. The results highlight that there may be several roads towards a persistent back pain problem and that the relationship between psychological factors and disability is not static but appears to change as a function of pain duration. This suggests that we need to know more about the process of development of persistent back pain disability and that future research should incorporate the role of time, as well as take into consideration that there may be individual variability in the importance of factors and their interactions. Lastly, the results suggest that secondary prevention of persistent back pain disability could be enhanced by addressing psychological processes at a much earlier time point than is currently practiced and by customizing interventions to the characteristics of the individual patient.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Örebro: Örebro universitetsbibliotek , 2005. , 71 s.

Serie Örebro Studies in Psychology, ISSN 1651-1328 ; 5

Forskningsämne Psykologi

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:oru:diva-110

ISBN: 91-7668-433-4 (tryckt)

OAI: oai:DiVA.org:oru-110

DiVA: diva2:134643

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Doktorsavhandling

Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem: implications for secondary prevention

Boersma, Katja

Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

ORCID-id: 0000-0001-9429-9012

2005 (Engelska)

Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)

Publikationer


Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002
Projektledare Katja Boersma, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/238341